Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Баба Марта, «самашедша Євдоха» і «Авдотья-Плющиха»: релікти весняного новоліття в південних і східних слов’ян

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чебанюк, О.Ю.
dc.date.accessioned 2014-12-10T21:11:19Z
dc.date.available 2014-12-10T21:11:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Баба Марта, «самашедша Євдоха» і «Авдотья-Плющиха»: релікти весняного новоліття в південних і східних слов’ян / О.Ю. Чебанюк // Слов’янський світ: Зб. наук. пр. — К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2012. — Вип. 10. — С. 134-146. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0051
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/71791
dc.description.abstract У статті розглядаються фольклорні тексти, пов’язані зі звичаями, обрядами, віруваннями південних і східних слов’ян, у яких збереглися релікти весняного новоліття в народному календарі цих народів. Аналізуються паралелі між такими фольклорними персонажами, як Баба Марта, Баба Докія (балканська традиція) та Євдоха, Овдюшка, Авдотья (східнослов’янська традиція), а також генетичний зв’язок цих персонажів з прадавніми міфологічними образами Зими й Літа. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются фольклорные тексты, связанные с обычаями, обрядами, верованиями южных и восточных славян, в которых сохранились реликты весеннего новолетия в народном календаре этих народов. Анализируются параллели между такими фольклорными персонажами, как Баба Марта, Баба Докия (в балканской традиции) и Евдоха, Овдюшка, Авдотья (восточнославянская традиция), а также генетическая связь этих персонажей з архаичными мифологическими образами Зимы и Лета. uk_UA
dc.description.abstract Folklore texts of spring customs and ceremonies of Southern and Eastern Slavs are discussed. The parallels between folk characters of these people are analyzed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М.Т. Рильського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слов’янський світ
dc.subject Теорія і методологія славістичних досліджень uk_UA
dc.title Баба Марта, «самашедша Євдоха» і «Авдотья-Плющиха»: релікти весняного новоліття в південних і східних слов’ян uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 398.332:801.81(=16)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис