Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Навози – літописне місто на Дніпрі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коваленко, В.П.
dc.date.accessioned 2014-10-21T05:09:46Z
dc.date.available 2014-10-21T05:09:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Навози – літописне місто на Дніпрі / В.П. Коваленко // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2011. — Вип. 4. — С. 128-133. — Бібліогр.: 30 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/69775
dc.description.abstract Розташоване на лівому березі Дніпра, літописне місто Навози відігравало помітну роль у структурі Чернігівського князівства ХІІ-ХІІІ ст., обслуговуючи водночас Чернігівську ділянку шляху «Із Варяг у Греки» та переправу на суходільному шляху на Волинь та Галичину. На початку ХІІ ст. містом та навколишніми селами володів Святослав Давидович, який 1106 р. першим серед князів Київської Русі прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі під ім’ям Миколи Святоші. uk_UA
dc.description.abstract Расположенный на левом берегу Днепра, летописный город Навозы играл заметную роль в структуре Черниговского княжества ХІІ – ХІІІ вв., обслуживая одновременно Черниговский участок пути «Из Варяг в Греки» и переправу на сухопутной дороге на Волынь и Галичину. В начале ХІІ в. городом и окрестными селами владел Святослав Давидович, который в 1106 г. первым среди князей Киевской Руси принял монашеский постриг в Киево- Печерском монастыре под именем Николы Святоши. uk_UA
dc.description.abstract Annalistic city Navozy was situated on the left bank of the Dniper and it played an outstanding role in the structure of the Chernihiv principality in 12 – 13 centuries. It minded both Chernihiv part of the way “From Varangians to Greeks” and the crossing on the land way to Volyn’ and Galytchyna. In the beginning of 12 century Navozy and other nearby villages belonged to Svyatoslav Davydovitch, who was the first among princes who in 1106 became o monk in Kyiv- Pechersk Lavra under a name of Mykola Svyatosha. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Історія та культура давніх часів і Середньовіччя uk_UA
dc.title Навози – літописне місто на Дніпрі uk_UA
dc.title.alternative Навозы – летописный город на Днепре uk_UA
dc.title.alternative V.P. Navozy – annalistic city at the Dniper uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477.51)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис