Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бусуйок, Д.В.
dc.date.accessioned 2014-10-11T20:16:18Z
dc.date.available 2014-10-11T20:16:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.) / Д.В. Бусуйок // Вісн. НАН України. — 2014. — № 4. — С. 84-88. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/69370
dc.description.abstract Проведено дослідження правового регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель. Обґрунтовано напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин, необхідність розроблення та прийняття Концепції реформування правового регулювання в цій сфері. uk_UA
dc.description.abstract Проведено исследование правового регулирования управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель. Обоснованы направления усовершенствования правового регулирования земельных отношений, необходимость разработки и принятия Концепции реформирования правового регулирования управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель. uk_UA
dc.description.abstract A study of the legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard has been undertaken. Directions for improving the legal adjusting of the land relations have been adjusted. There is a reason to develop and accept the Conception of reformation of the legal adjusting of administrative and service relations in the sphere of land use and guard. uk_UA
dc.description.sponsorship Доповідач висловлює велику подяку за підтримку цієї роботи директору Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України академіку НАН України та НАПрН України Ю.С. Шемшученку; завідувачу відділу проблем космічного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України Н.Р. Малишевій та завідувачу відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України доктору юридичних наук П.Ф. Кулиничу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Молоді вчені uk_UA
dc.title Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.) uk_UA
dc.title.alternative Правовое регулирование управленческих и сервисных отношений в сфере использования и охраны земель — актуальные направления усовершенствования правового регулирования земельных отношений uk_UA
dc.title.alternative The Legal Adjusting of Administrative and Service Relations in the Sphere of Land Use and Guard – Directions for Improving the Legal Adjusting of the Land Relations (Scientific Report at NAS of Ukraine Presidium Meeting 12 February 2014) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 349.41


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис