Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Про підсумки виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової радіоастрономії в Україні» (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2014 р.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коноваленко, О.О.
dc.date.accessioned 2014-10-07T11:35:16Z
dc.date.available 2014-10-07T11:35:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Про підсумки виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової радіоастрономії в Україні» (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2014 р.) / О.О. Коноваленко // Вісн. НАН України. — 2014. — № 3. — С. 20-30. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/69183
dc.description.abstract Показано сучасний стан і перспективи низькочастотної радіоастрономії в Україні. Радіотелескопи декаметрових хвиль УТР-2 і УРАН на діапазон 8—32 МГц залишаються найбільшими у світі та найкращими за своєю інформативністю в дослідженнях космічного радіовипромінювання. Завдяки комплексній модернізації радіотелескопів, створенню інструменту ГУРТ нового покоління на діапазон 8—80 МГц з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій вдалося зробити низку важливих астрофізичних відкриттів. Українські низькочастотні радіоастрономічні засоби з їх подальшою модернізацією є перспективними для вітчизняних та міжнародних наукових проектів, зберігають і розвивають пріоритет України в цій актуальній галузі фундаментальної науки. uk_UA
dc.description.abstract Показаны современное состояние и перспективы низкочастотной радиоастрономии в Украине. Радиотелескопы декаметровых волн УТР-2 и УРАН на диапазон 8—32 МГц остаются крупнейшими в мире и лучшими по информативности в исследованиях космического радиоизлучения. Благодаря комплексной модернизации радиотелескопов, созданию дополнительного инструмента ГУРТ нового поколения на диапазон 8—80 МГц с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, удалось сделать ряд важных астрофизических открытий. Украинские низкочастотные радиоастрономические средства с их дальнейшей модернизацией являются перспективными для отечественных и международных научных проектов, сохраняют и развивают приоритет Украины в этой актуальной области фундаментальной науки. uk_UA
dc.description.abstract The current status and the perspectives of low frequency radio astronomy in Ukraine are shown. UTR-2 and URAN decameter waves radio telescopes for the range of 8—32 MHz are still largest in the world and the best in the informativeness. Some important astrophysical detections were carried out due to deep upgrade of the radio telescopes as well as due to the creation of the additional GURT instrument for the range of 8—80 MHz. Modern information and telecommunication technologies were implemented. Ukrainian low frequency radio astronomy means with their future upgrade have good perspectives for the national and international scientific projects. They are keeping and developing Ukrainian priority in this actual field of the basic science. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject З кафедри Президії НАН України uk_UA
dc.title Про підсумки виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової радіоастрономії в Україні» (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2014 р.) uk_UA
dc.title.alternative Об итогах выполнения целевой комплексной программы научных исследований НАН Украины «Модернизация радиотелескопа УТР-2 и перспективное развитие декаметровой радиоастрономии в Украине» uk_UA
dc.title.alternative On the results of the completion of the special complex scientific investigations program of NASU “Modernization of the UTR-2 radio telescope and perspective development of low frequency radio astronomy in Ukraine” uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис