Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Behavioral modifications related to consumption of a “soft” adaptogen, bee honey, by rats

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Oyekunle, O.A.
dc.contributor.author Ogundeji, T.P.
dc.contributor.author Okojie, A.K.
dc.date.accessioned 2014-09-22T17:26:36Z
dc.date.available 2014-09-22T17:26:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Behavioral modifications related to consumption of a “soft” adaptogen, bee honey, by rats / O.A. Oyekunle, T.P. Ogundeji, A.K. Okojie // Нейрофизиология. — 2011. — Т. 43, № 1. — С. 46-50. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68403
dc.description.abstract Modifications of neurobehavioral activities related to single episodes of consumption of different doses of bee honey were examined in rats under conditions of the hole-board (HB) test (to evaluate the level of anxiety) and open-field (OF) test (where the intensities of locomotion, rearing, and grooming were measured). Animals of all subgroups had free access to normal saline, while rats of the three experimental subgroups consumed bee honey in the doses of 0.5, 1.0, and 2.0 g per 1 kg body mass (in the form of 10, 20, and 40% solutions, respectively). Among the doses tested, only higher ones induced considerable c hanges in the behavioral indices. The highest dose (2.0 g/kg) provided a more than twofold increase in the number of examined holes in the HB test; in the OF test, it also increased the numbers of crossed squares, rearings and grooming episodes by 30, 37, and 164%, respectively. Thus, our experiments demonstrated rather significant ability of the natural product tested to relieve anxiety and intensify motor, research/orientational, and grooming aspects of behavior even upon single acts of consumption. Possible neurophysiological mechanisms underlying the behavioral modifications observed are discussed. uk_UA
dc.description.abstract Модифікації нейроповедінкової активності, пов’язані з поодинокими епізодами споживання бджолиного меду в різних дозах, були вивчені у щурів в умовах норкового тесту (визначення рівня тривожності) і тесту відкритого поля (вимірювання кількості епізодів локомоції, вертикальних стійок і грумінгу). Тварини контрольних підгруп мали вільний доступ до фізіологічного розчину, тоді як щури трьох експериментальних підгруп споживали мед у дозах 0.5, 0.1 та 2.0 г з розрахунку на 1 кг маси тіла (у вигляді 10, 20 й 40 %-вого розчинів відповідно). Значні зміни поведінкових показників виникали тільки при вищих тестованих дозах. Максимальна доза (2.0 г/кг) зумовлювала більше ніж дворазове збільшення кількості досліджених отворів у норковому тесті; в умовах тесту відкритого поля при такій дозі також збільшувалася кількість пересічень щурами квадратів, вертикальних стійок та епізодів грумінгу відповідно на 30, 37 і 164 %. Отже, результати наших експериментів показали, що тестований натуральний продукт (бджолиний мед) виявляє значну здатність знижувати рівень тривожності та посилювати моторні, дослідницькі/орієнтаційні та грумінгові аспекти поведінки навіть у разі поодиноких актів його споживання. Обговорюються можливі нейрофізіологічні механізми, що лежать в основі поведінкових модифікацій, спостережуваних в експерименті. uk_UA
dc.description.sponsorship The authors are sincerely grateful to Mr. E. O. Akinbolusere, chief technologist, the Department of Physiology, for his technical assistance. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Behavioral modifications related to consumption of a “soft” adaptogen, bee honey, by rats uk_UA
dc.title.alternative Модифікації поведінки, пов’язані зі споживанням щурами “м’якого” адаптогену – бжолиного меду uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 591.512+591.185.1+638.16


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис