Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

З досвіду вивчення та популяризації пам’яток християнської старовини в Україні: архієпископ Гурій (Карпов)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Каліновський, В.В.
dc.date.accessioned 2014-09-16T19:06:31Z
dc.date.available 2014-09-16T19:06:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation З досвіду вивчення та популяризації пам’яток християнської старовини в Україні: архієпископ Гурій (Карпов) / В.В. Каліновський // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 42-45. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68083
dc.description.abstract На основі невідомих матеріалів з архівів України та Росії репрезентується внесок православного духовенства Криму у справу збереження і популяризації пам’яток церковної історії. Висвітлена участь у цьому процесі архієпископа Таврійського Гурія (Карпова). Окремо розглянута участь ченців монастиря Св. Володимира в археологічних розкопках Херсонесу. Вказане значення часопису «Таврические епархиальные ведомости» для вивчення історії культових споруд Кримського півострову. uk_UA
dc.description.abstract На основе неизвестных материалов из архивов Украины и России представляется вклад православного духовенства Крыма в дело сохранения и популяризации памятников церковной истории. Освещено участие в этом процессе архиепископа Таврического Гурия (Карпова). Отдельно рассмотрено участие монахов монастыря Св. Владимира в археологических раскопках Херсонеса. Указано значение журнала «Таврические епархиальные ведомости» для изучения истории культовых сооружений Крымского полуострова. uk_UA
dc.description.abstract On the basis of unknown material from the archives of Ukraine and Russia discovered the contribution of the Orthodox clergy in the Crimea to the protection and promotion of monuments of church history. Illuminated part in this process of Taurical Archbishop Hurii (Karpov). Separately considered the involvement of monks by the monastery of St. Volodymyr in archaeological excavations Khersonese. The importance of «Taurical diocesan statements» for studying the history of religious structures in the Crimean peninsula is pointed out. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Пам’яткознавство та пам’яткоохоронна справа uk_UA
dc.title З досвіду вивчення та популяризації пам’яток християнської старовини в Україні: архієпископ Гурій (Карпов) uk_UA
dc.title.alternative Из опыта изучения и популяризации памятников христианской древности в Украину: архиепископ Гурий (Карпов) uk_UA
dc.title.alternative From the experience of studying and popularization of ancient Christian monuments in Ukraine: Archbishop Hurii (Karpov) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 281.9+323.35:351.853 (477.75)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис