Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

К вопросу об охране историко-культурного наследия: Ялтинское отделение Крымско-Кавказского горного клуба и Таврическая научная ассоциация (1917-1920)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Аулин, Б.С.
dc.date.accessioned 2014-09-16T19:00:14Z
dc.date.available 2014-09-16T19:00:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation К вопросу об охране историко-культурного наследия: Ялтинское отделение Крымско-Кавказского горного клуба и Таврическая научная ассоциация (1917-1920) / Б.С. Аулин // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 39-42. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68082
dc.description.abstract В работе прослеживается характер взаимодействия Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба и Таврической научной ассоциации в период революции и гражданской войны в Крыму. В статье освещается специфика научных изысканий Отделения, проводившихся под эгидой Ассоциации. Кроме того, в исследовании приводится информация о вкладе Ассоциации в разрешении проблемы Музея Клуба в указанный период. uk_UA
dc.description.abstract У роботі простежується характер взаємодії Ялтинського відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу та Таврійської наукової асоціації в період революції та громадянської війни в Криму. У статті висвітлюється специфіка наукових досліджень Відділення, що проводилися під егідою Асоціації. Крім того, у дослідженні приводиться інформація про внесок Асоціації у вирішення проблеми Музею Клубу в зазначений період. uk_UA
dc.description.abstract The paper traces the character of the interaction between the Yalta branch of Crimean-Caucasian mountaineering club and Taurida Scientific association during the Revolution and Civil War in the Crimea. The article highlights the specifics of Branch scientific research, held under the auspices of the Association. In addition, the study provides an information on the contribution of the Association in resolving the problem of the Club’s Museum in the period. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Пам’яткознавство та пам’яткоохоронна справа uk_UA
dc.title К вопросу об охране историко-культурного наследия: Ялтинское отделение Крымско-Кавказского горного клуба и Таврическая научная ассоциация (1917-1920) uk_UA
dc.title.alternative До питання про охорону історико- культурної спадщини: Ялтинське відділення Кримсько- Кавказького гірського клубу та Таврійська наукова асоціація (1917-1920) uk_UA
dc.title.alternative On the issue of historical-culural heritage protection: Yalta branch of Crimean-Caucasian mountaineering club and Taurida scientific association (1917-1920) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 001.89 (477.75) «1917 / 1920»: 902 / 904


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис