Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Історико-географічні аспекти дослідження об’єктів Національного заповідника «Замки Тернопілля»: Збаразький замок

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Підставка, Р.В.
dc.date.accessioned 2014-09-16T18:28:21Z
dc.date.available 2014-09-16T18:28:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Історико-географічні аспекти дослідження об’єктів Національного заповідника «Замки Тернопілля»: Збаразький замок / Р.В. Підставка // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 11-14. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68074
dc.description.abstract У статті висвітлено історико-картографічні особливості дослідження території сучасної Тернопільської області, розглянуто стан картографування населених пунктів регіону, де знаходяться об’єкти Національного заповідника «Замки Тернопілля», виявлено та досліджено значний об’єм картографічного матеріалу кін. ХVІ – поч. ХХ ст., що стосується вказаного регіону і міста Збаража. uk_UA
dc.description.abstract В статье освещены историко-картографические особенности исследования территории современной Тернопольской области, рассмотрено состояние картографирования населённых пунктов региона, где находятся объекты Национального заповедника «Замки Тернополья», обнаружено и изучено большой объём картографического материала кон. ХVІ – нач. ХХ в., относящегося к указанному региону и городу Збаражу. uk_UA
dc.description.abstract In the article the historical and geographical aspects of research of territory of the modern Ternopil area are reflected, сonsidered the state of mapping of settlements of region, where is objects of National reserve «Castles of Ternopilia», found out and investigational the considerable volume of cartographic material end ХVІ – beginning ХХ century that touches the indicated region and city Zbarazh. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Пам’яткознавство та пам’яткоохоронна справа uk_UA
dc.title Історико-географічні аспекти дослідження об’єктів Національного заповідника «Замки Тернопілля»: Збаразький замок uk_UA
dc.title.alternative Историко-географические аспекты исследования объектов Национального заповедника «Замки Тернополья»: Збаражский замок uk_UA
dc.title.alternative Historical and geographical aspects of research of objects of National Reserve «Castles of Ternopilia»: Zbarazh castle uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 910.4(091)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис