Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Історико-культурні заповідники: плани організації території

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вечерський, В.В.
dc.date.accessioned 2014-09-16T18:20:32Z
dc.date.available 2014-09-16T18:20:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Історико-культурні заповідники: плани організації території / В.В. Вечерський // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2010. — Вип. 3. — С. 6-10. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2218-4805
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68073
dc.description.abstract Стаття присвячена питанням розроблення планів організації території заповідників, які, відповідно до актуальних змін законодавства, трактуються як науково- проектна документація, що визначає межі, зони охорони, обсяги і строки проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування об’єктів культурної спадщини, благоустрою території заповідника, а також заходи з охорони і використання об’єктів культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища. У статті визначено основні засади організації розроблення цієї документації, її склад та зміст. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена вопросам разработки планов организации территории заповедников, которые, согласно актуальных изменений законодательства, трактуются как научно-проектная документация, определяющая границы, зоны охраны, объемы и сроки проведения работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия, благоустройства территории заповедника, а также мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия, сохранения традиционного характера среды. В статье определены основные принципы организации разработки этой документации, ее состав и содержание. uk_UA
dc.description.abstract Article is devoted to develop plans territory organization reserves who according to legislation treated as scientific project documentation defining border zone protection volumes and dates conservation work, restoration rehabilitation museification, repair and adaptations cultural heritage objects improvement of the reserve, as well as measures for the protection and use of cultural heritage, maintaining the traditional character of the environment. The article identifies the key principles of development of this documentation, its structure and content. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК uk_UA
dc.relation.ispartof Сіверщина в історії України
dc.subject Пам’яткознавство та пам’яткоохоронна справа uk_UA
dc.title Історико-культурні заповідники: плани організації території uk_UA
dc.title.alternative Историко-культурные заповедники: планы организации территории uk_UA
dc.title.alternative Historical and cultural reserves: plans for organizing the territory uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 351.853 (477) (06)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис