Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Центрична житньо-пшенична хромосомна транслокацiя 1RSm.1BL: генетична модифiкацiя для використання в селекцiї на якiсть борошна

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рибалка, О.I.
dc.contributor.author Моргун, В.В.
dc.contributor.author Починок, В.М.
dc.date.accessioned 2014-07-13T12:28:25Z
dc.date.available 2014-07-13T12:28:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Центрична житньо-пшенична хромосомна транслокацiя 1RSm.1BL: генетична модифiкацiя для використання в селекцiї на якiсть борошна / О.I. Рибалка, В.В. Моргун, В.М. Починок // Физиология и биохимия культурных растений. — 2011. — Т. 43, № 5. — С. 371-377. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66418
dc.description.abstract Хромосомно-інженерна модифікація центричної житньо-пшеничної 1RSm.1BL транслокації створена на базі ярого сорту пшениці Павон. Це ускладнює використання транслокації в селекції озимої пшениці на поліпшені хлібопекарські якості борошна. Два пшеничні сайти в короткому плечі транслокації унеможливлюють перенесення плеча 1RSm з генотипу ярого в генотип озимого типу розвитку без рекомбінації транслокації шляхом кросинговеру. Щоб запобігти рекомбінації транслокації під час перенесення з ярого в озимий сорт як посередник використовували дителосомік по довгому плечу хромосоми 1В. Транслокація 1RSm.1BL була успішно перенесена в озимий генотип без її рекомбінації. Довге плече 1RSm.1BL транслокації рекомбіноване одним із найсильніших щодо позитивного впливу на якість борошна алелем Glu-B1al. Нова транслокація 1RSm.1BL з алелем Glu-B1al у довгому плечі створена для використання в селекції сортів озимої пшениці на поліпшені хлібопекарські якості борошна. uk_UA
dc.description.abstract Хромосомно-инженерная модификация центрической ржано-пшеничной 1RSm.1BL транслокации создана на базе ярового сорта пшеницы Павон. Это затрудняет использование транслокации в селекции озимой пшеницы на улучшенные хлебопекарные качества муки. Два пшеничных сайта в коротком плече транслокации не позволяют перенести плечо 1RSm из генотипа ярого в генотип озимого типа развития без рекомбинации транслокации путем кроссинговера. Чтобы избежать рекомбинации транслокации при переносе из ярового в озимый сорт в качестве посредника использовали дителосомик по длинному плечу хромосомы 1В. Транслокация 1RSm.1BL была успешно перенесена в озимый генотип без ее рекомбинации. Длинное плечо 1RSm.1BL транслокации было рекомбинировано одним из сильнейших относительно положительного влияния на качество муки аллелем Glu-B1al. Новая транслокация 1RSm.1BL с аллелем Glu-B1al в длинном плече создана для использования в селекции сортов озимой пшеницы на улучшенные хлебопекарные качества муки. uk_UA
dc.description.abstract Engineered wheat-rye centric chromosome 1RSm.1BL translocation is available for breeding use just on the base of spring wheat variety Pavon. It makes some disadvantages in use of the translocation for improvement of bread-making quality in winter wheat breeding. Two wheat chromosome sites presented in engineered arm of 1RSm doesn’t allow it spring-to-winter wheat transmission without disassembling of engineered 1RSm by crossing-over in direct intervarietal crosses. In order to prevent of engineered 1RSm arm from disassembling while spring-to-winter transmission the ditelo-1BL as an intermediate parent was used. Engineered 1RSm chromosome arm was successfully transferred from spring to winter wheat with no disassembling. Long arm of the 1RSm.1BL was recombined with the strongest positive for bread-making quality allele Glu-B1al. The new recombined 1RSm.1BL translocation with Glu-B1al allele in the long 1BL arm was produced for use it in winter wheat breeding program for improved bread-making quality. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Центрична житньо-пшенична хромосомна транслокацiя 1RSm.1BL: генетична модифiкацiя для використання в селекцiї на якiсть борошна uk_UA
dc.title.alternative Центрическая ржано-пшеничная хромосомная транслокация 1RSm.1BL: генетическая модификация для использования в селекции на качество муки uk_UA
dc.title.alternative Centric wheat-rye chromosome translocation 1RSm.1BL: genetic modification for use in wheat breeding for bread-making quality uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 575.113.2:577.112.82


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис