Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ситар, О.В.
dc.date.accessioned 2014-07-10T16:19:09Z
dc.date.available 2014-07-10T16:19:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення / О.В. Ситар // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — Т. 42, № 5. — С. 443-449. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66318
dc.description.abstract За накопиченням продуктів пероксидного окиснення ліпідів, зміною активності антиоксидантних ферментів та вмісту вільних і білкових тіолів досліджено особливості адаптивної реакції, можливість її регулювання сіркою у фотосинтетичних тканинах проростків сої звичайної за дії іонів свинцю. Встановлено, що утворення неспецифічних антистресових сполук тіолової природи забезпечує ефективне регулювання сіркою адаптивних реакцій проростків сої за наявності іонів свинцю. Під впливом сірки підвищується активність як ферментативних (зростає активність СОД на 6-ту годину експозиції), так і неферментативних (збільшується вміст вільних тіолів на 48-му годину експозиції) антиоксидантних систем. Проростки сої, вирощені на поживному середовищі із додаванням сірки, характеризувались ранішою, тривалішою і стабільнішою реакцією на дію іонів свинцю. uk_UA
dc.description.abstract По накоплению продуктов пероксидного окисления липидов, изменению активности антиоксидантных ферментов, содержания свободных и белковых тиолов исследованы особенности адаптивной реакции, возможность ее регуляции серой в фотосинтетических тканях проростков сои обыкновенной под действием ионов свинца. Установлено, что образование неспецифических антистрессовых соединений тиоловой природы обеспечивает эффективную регуляцию серой адаптивных реакций проростков сои при наличии ионов свинца. Под влиянием серы повышается активность как ферментативных (возрастает активность СОД на 6-й час экспозиции), так и неферментативных (увеличивается содержание свободных тиолов на 48-й час экспозиции) антиоксидантных систем. Проростки сои, выращенные на питательной среде с добавлением серы, характеризовались более ранней, продолжительной и стабильной ответной реакцией на действие ионов свинца. uk_UA
dc.description.abstract Basing on accumulation of lipid peroxidation products, antioxidative enzymes (superoxid dismutase and catalase) activity and free and protein thiol content in soya plant photosynthetic tissues peculiarities of adaptive reaction and the opportunity of its regulation by sulphur at lead ion action were studied. It was established, that sulphur promotes effective regulation of adaptive reactions via formation of nonspecific antistress substances of the thiol nature, that in turn promotes increase in antioxidant activity, as enzymatic (superoxid dismutase activity increases at 6th hour of exposition), so and nonenzymatic systems of protection (the free thiol content increases). Soya plants grown on a nutrient solution with sulphur was characterized by development of stable early reaction to the lead action. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення uk_UA
dc.title.alternative Регуляция адаптивных реакций проростков растений сои серой в условиях свинцового загрязнения uk_UA
dc.title.alternative Regulation of Soya plant adaptive reactions by sulphur in conditions of lead pollution uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.1:633/35:577.125:504.73


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис