Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Бiоелектричнi властивостi клiтинних ядер листкiв рiзних ярусiв у гiбридiв F₁ кавуна

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Монтвід, П.Ю.
dc.date.accessioned 2014-07-10T12:42:37Z
dc.date.available 2014-07-10T12:42:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Бiоелектричнi властивостi клiтинних ядер листкiв рiзних ярусiв у гiбридiв F₁ кавуна / П.Ю. Монтвід // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — Т. 42, № 3. — С. 270-274. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66297
dc.description.abstract Досліджено залежність біоелектричних властивостей клітинних ядер від ярусу листків у гібридів F₁ кавуна. Виявлено електрично заряджені ядра в клітинах епідермісу листкової пластинки. Рухливі ядра різнились від нерухливих меншим діаметром. Відмінності прояву електронегативності в епідермісі листків 1- і 4-го ярусів залежали від комбінації схрещування. Зроблено висновок про зв’язок геометричних параметрів клітинних ядер та їх електрофоретичної рухливості. uk_UA
dc.description.abstract Исследована зависимость биоэлектрических свойств клеточных ядер от яруса листьев у гибридов F₁ арбуза. Выявлены электрически заряженные ядра в клетках эпидермиса листовой пластинки. Подвижные ядра отличались от неподвижных меньшим диаметром. Отличия в проявлении электроотрицательности в эпидермисе листьев 1- и 4-го ярусов зависели от комбинации скрещивания. Сделан вывод о связи геометрических параметров клеточных ядер и их электрофоретической подвижности. uk_UA
dc.description.abstract The investigations of nuclei genome bioelectrical properties dependence from leaf tier in watermelon F₁ hibrids are conducted. Nuclei electrophoretical aсtivity in leaf plate was revealed. Movable nuclei differed from immovable by lower diameter. Differences of electronegativity manifestation in first tier leaf and fourth tier leaf epidermis depended on genotype. It was concluded about association of nuclei geometrical parameters with their electrophoretical activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Бiоелектричнi властивостi клiтинних ядер листкiв рiзних ярусiв у гiбридiв F₁ кавуна uk_UA
dc.title.alternative Биоэлектрические свойства клеточных ядер листьев разного яруса у гибридов F₁ арбуза uk_UA
dc.title.alternative Nuclei bioelectrical properties in different leaf tier in watermelon F₁ hybrids uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 631.523:575+631.523:576.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис