Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Частота i спектр хромосомних аберацiй як тест чутливостi до дiї мутагенних чинникiв на прикладi озимої пшеницi

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Оксьом, В.П.
dc.date.accessioned 2014-07-10T12:31:07Z
dc.date.available 2014-07-10T12:31:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Частота i спектр хромосомних аберацiй як тест чутливостi до дiї мутагенних чинникiв на прикладi озимої пшеницi / В.П. Оксьом // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — Т. 42, № 3. — С. 232-239. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0522-9310
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66292
dc.description.abstract Вивчено вплив гамма-променів, різних доз і концентрацій нітрозоетилсечовини та 1,4-бісдіазоацетилбутану на частоту і спектр хромосомних аберацій у трьох сортів озимої пшениці. Встановлено, що зі збільшенням дози чи концентрації мутагенного чинника частота хромосомних аберацій зростає за залежністю, яка наближається до лінійної. На основі аналізу частоти і спектра хромосомних аберацій у період планування досліджень у галузі мутаційної селекції запропоновано підбирати оптимальні дози і концентрації мутагенів і тим самим скорочувати обсяги вибірок на первинних етапах селекції залежно від поставленої мети. uk_UA
dc.description.abstract Изучено влияние гамма-лучей, разных доз и концентраций нитрозоэтилмочевины и 1,4-бисдиазоацетилбутана на частоту и спектр хромосомных аберраций у трех сортов озимой пшеницы. Установлено, что с увеличением дозы или концентрации мутагенного фактора частота хромосомных аберраций возрастает по зависимости, которая приближается к линейной. На основе анализа частоты и спектра хромосомных аберраций в период планирования исследований по мутационной селекции предложено подбирать оптимальные дозы и концентрации мутагенов и тем самым сокращать объем выборок на первичных этапах селекции в зависимости от поставленной цели. uk_UA
dc.description.abstract The influence of gamma-rays, nitrozoethilurea, 1,4-bisdiazoacetylbutan taken in different doses and concentrations on the frequency and spectrum of chromosomal aberrations in three varieties of winter wheat was studied. We established that under action of the mutagenic factors of different nature within applicable doses and concentrations it was observed a clear dependence, which close to linear. It is proposed to select the optimal dose and the concentration of mutagens on the basis of the frequency and spectrum of chromosome aberrations during the planning of mutation breeding to reduce the size of the samples at the initial stage of selection, depending on purposes. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология и биохимия культурных растений
dc.title Частота i спектр хромосомних аберацiй як тест чутливостi до дiї мутагенних чинникiв на прикладi озимої пшеницi uk_UA
dc.title.alternative Частота и спектр хромосомных аберраций как тест чувствительности к действию мутагенных факторов на примере озимой пшеницы uk_UA
dc.title.alternative Frequency and spectrum of chromosomal aberrations as a test of senitivity to the action of mutagenic factors on the example of winter wheat uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 633.11.575.24.631.528


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис