Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комбінаторна оцінка впливу зменшення інформаційного покриття класів на узагальнюючу властивість 1NN алгоритмів класифікації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Капустій, Б.О.
dc.contributor.author Русин, Б.П.
dc.contributor.author Таянов, В.А.
dc.date.accessioned 2010-03-09T11:17:58Z
dc.date.available 2010-03-09T11:17:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Комбінаторна оцінка впливу зменшення інформаційного покриття класів на узагальнюючу властивість 1NN алгоритмів класифікації / Б.О. Капустій, Б.П. Русин, В.А. Таянов // Штучний інтелект. — 2008. — № 1. — С. 49-54. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-5359
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/6543
dc.description.abstract У статті запропоновано комбінаторний підхід до визначення впливу зменшення розмірності класів на ймовірність правильного розпізнавання при застосуванні 1NN вирішуючого правила. Результати розпізнавання для кожного контрольного об’єкта вважаються відомими до пониження розмірів класів бази даних. Розв’язано задачу визначення ймовірності того, що правильне розпізнавання збережеться після пониження розмірності класів, а неправильне стане правильним. uk_UA
dc.description.abstract В работе предложен комбинаторный подход к определению влияния уменьшения размерности классов на вероятность правильного распознавания при использовании 1NN решающего правила. Результаты распознавания для каждого контрольного объекта считаются известными до понижения размеров классов базы данных. Решена задача определения вероятности того, что правильное распознавание сохранится после понижения размерности классов, а неправильное станет правильным. uk_UA
dc.description.abstract In this paper the combinatorial approach for definition of the class size reduction influence on correct recognition probability when one uses 1NN classifier. The recognition results are familiar before database class size reduction for every test object. The probability that recognition system has peculiarity to retain the recognition rate after class size reduction has been determined. The probability definition task that negative recognition results after class size reduction will become positive has also been solved. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.subject Алгоритмическое и программное обеспечение интеллектуальных систем uk_UA
dc.title Комбінаторна оцінка впливу зменшення інформаційного покриття класів на узагальнюючу властивість 1NN алгоритмів класифікації uk_UA
dc.title.alternative Комбинаторная оценка влияния уменьшения информационного покрытия классов на обобщающую особенность 1NN алгоритмов классификации uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.93+519.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис