Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40-90 ºC

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дудченко, Н.О.
dc.date.accessioned 2014-06-01T18:43:53Z
dc.date.available 2014-06-01T18:43:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40-90 ºC / Н.О. Дудченко // Мінералогічний журнал. — 2011. — Т. 33, № 2. — С. 38-41. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0204-3548
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/63463
dc.description.abstract Зразки синтетичних аналогів біогенного магнетиту отримано за двома технологіями співосадження солей дво- та тривалентного заліза гідроксидом калію в діапазоні значень температури (40—90 °C). Перша технологія полягала у співосадженні суміші сульфату заліза (II) та хлориду заліза (III), друга — хлориду заліза (II) та хлориду заліза (III). Визначено намагніченість насичення усіх синтезованих зразків. Показано, що намагніченість насичення наномагнетиту прямо залежить від температури синтезу. Отримані результати можуть бути використані для подальшого розвитку технологій створення синтетичних аналогів біогенного магнетиту. uk_UA
dc.description.abstract Образцы синтетических аналогов биогенного магнетита были синтезированы согласно двум технологиям соосаждения солей двух- и трехвалентного железа гидроксидом калия в температурном диапазоне 40—90 °C. Первая технология состояла в соосаждении смеси сульфата железа (II) и хлорида железа (III), вторая — хлорида железа (II) и хлорида железа (III). Показано, что намагниченность насыщения наномагнетита прямо зависит от температуры синтеза. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития технологий создания синтетических аналогов биогенного магнетита. uk_UA
dc.description.abstract As is generally known, the organism of human beings and the organisms of other animals contain magnetite (Fe₃O₄). Biogenic magnetite — is the object of nano mine ralogy that has unique magnetic properties. It is known, that biogenic magnetite is the biomineral that ensures the navigation properties of animals (birds, fish, insects, etc.) and takes part in processing and saving of information in the brain tissues. But it is yet not known about the rea lization of magnetoreception in the organisms. The inves tigation of magnetic biominerals opens wide perspec tives for creation of synthetic analogues of the physiological particles as hybrid of mineral and organic matter. There are many technologies used for the magnetite nanoparticles creation. We have synthesized magnetite nanoparticles by two technologies of iron salts co-pre cipitation by potassium hydroxide at different temperatures (40—90 °C). First technology includes precipitation of iron (II) sulfate and iron (III) chloride mixture. Second technology includes precipitation of iron (II) chloride and iron (III) chloride mixture. It was shown, that the higher temperature of the reaction, the higher the magnetization of obtained nanomagnetite. The obtained results could be used when developing the technologies of biomimethic synthesis of biogenic magnetite analogues. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано в рамках наукового проекту 7/11-Н цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій". Автор висловлює подяку професору О.Б. Брику за постановку задачі і критичні зауваження під час виконання дослідження. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Мінералогічний журнал
dc.subject Мінералогiя uk_UA
dc.title Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40-90 ºC uk_UA
dc.title.alternative Магнитные свойства наномагнетита, синтезированного в температурном диапазоне 40—90 ºC uk_UA
dc.title.alternative Magnetic Properties of Nanomagnetite, Synthesized in the Temperature Range of 40—90 °С uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 54.057+54.31+577.1+537.622.6+537.623


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис