Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Повышение точности доплеровских измерителей вертикального профиля скорости течений

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Борисов, Е.Г.
dc.contributor.author Голод, О.С.
dc.contributor.author Лиференко, В.Д.
dc.date.accessioned 2014-04-20T15:26:50Z
dc.date.available 2014-04-20T15:26:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Повышение точности доплеровских измерителей вертикального профиля скорости течений / Е.Г. Борисов, О.С. Голод, В.Д. Лиференко // Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану): Зб. наук. пр. — Запоріжжя: НТЦ ПАС НАН України, 2012. — № 9. — С. 36-44. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-8277
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60885
dc.description.abstract В статье исследованы свойства следящего фильтра на основе фазовой автоматической подстройки частоты, а также выведены выражения, оценивающие его ошибку. Рассмотрены факторы, влияющие на ошибку следящего фильтра, предложены пути усовершенствования измерителей скорости течения. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджені властивості фільтра, що стежить, на основі фазового автоматичного підстроювання частоти, а також виведені вирази, що оцінюють його помилку. Розглянуто фактори, які впливають на помилку фільтра, що стежить, запропоновані шляхи вдосконалення вимірників швидкості плину. uk_UA
dc.description.abstract In the article the tracking filter’s properties on the basis of phase locking are researched, and the expressions for its error estimating are concluded. The factors which affect the tracking filter’s error, are considered, and the ways of improvement of stream’s speed measurers are suggested. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)
dc.title Повышение точности доплеровских измерителей вертикального профиля скорости течений uk_UA
dc.title.alternative Підвищення точності доплерівських вимірників вертикального профілю швидкості плинів uk_UA
dc.title.alternative Increasing of the accuracy of doppler measurers of vertical profile of the streams’ speed uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис