Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Крупський, Ю.З.
dc.contributor.author Марусяк, В.П.
dc.date.accessioned 2014-04-16T17:47:54Z
dc.date.available 2014-04-16T17:47:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах / Ю.З. Крупський, В.П. Марусяк // Геодинаміка. — 2011. — № 1(10). — С. 71-74. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1992-142X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60575
dc.description.abstract Кристалічні породи Мармароського масиву Східних Карпат, враховуючи проведений на основі теорії літосферних плит аналіз їхніх характеристик, тектонічного положення та побудованого профілю локальних аномалій сили тяжіння, були сформовані метаморфізованими породами рифею, венду, кембрію та верхнього палеозою, а також породами мезокайнозою на південно-східній пасивній окраїні Євразійської плити. У подальшому в умовах колізії та пологої субдукції субстрату впродовж крейди-палеогену ці породи були зірвані з субстрату та увійшли до складу Мармароського покриву Східних Карпат. uk_UA
dc.description.abstract Кристаллические отложения Мармарошского массива Восточных Карпат, исходя из проведенного на основании теории литосферных плит анализа их характеристик, тектонического положения и построенного профиля локальных аномалий силы тяжести, были сформированы метаморфическими отложениями рифея, венда, кембрия и верхнего палеозоя, а также отложениями мезокайнозоя на юго-восточной пассивной окраине Евразийской плиты. В дальнейшем, в условиях коллизии и пологой субдукции субстрата на протяжении мела-палеогена эти отложения были сорваны из субстрата и вошли в состав Мармарошского покрова Восточных Карпат. uk_UA
dc.description.abstract Crystalline rocks of the Marmarosh massif of the Eastern Carpathians, taking into account based on the plate tectonics theory analysis of their characteristics and tectonic setting and the constructed cross-section of the local gravity anomalies, have been formed by the metamorphic rocks of Ryphean, Vendian, Cambrian and late Paleozoic as well as by the Meso-Cainozoic rocks in the south-eastern passive margin of the European plate. But later in conditions of collision and gently sloping subduction of substrate during the Cretaceous-Paleogene these rocks have been shifted from their substrate and became a part of Marmarosh nappes of the Eastern Carpathians. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геодинаміка
dc.subject Геологія uk_UA
dc.title Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах uk_UA
dc.title.alternative Геодинамические условия формирования Мармарошского кристаллического массива в Восточных Карпатах uk_UA
dc.title.alternative Geodynamic conditions of formation of the Marmarosh crystalline massif in Eastern Carpathians uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис