Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Деталізована геодинамічна модель розлому Пенола (антарктичний півострів) на основі геодезичних вимірів та геолого-геофізичних даних

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кульчицький, А.Я.
dc.contributor.author Третяк, К.Р.
dc.contributor.author Голубінка, Ю.І.
dc.date.accessioned 2014-04-16T15:20:19Z
dc.date.available 2014-04-16T15:20:19Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Деталізована геодинамічна модель розлому пенола (антарктичний півострів) на основі геодезичних вимірів та геолого-геофізичних даних / А.Я. Кульчицький, К.Р. Третяк, Ю.І. Голубінка // Геодинаміка. — 2010. — № 1(9). — С. 5-9. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1992-142X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60561
dc.description.abstract Наведена деталізована геодинамічна модель літосфери району української антарктичної станції “Академік Вернадський”, побудована на підставі опрацювання результатів GPS-спостережень та геолого-геофізичних даних, отриманих в рамках досліджень 8-ї і 10-ї українських антарктичних експедицій. Виділено локальні та регіональні геодинамічні компоненти впливу на тектоніку досліджуваної території. uk_UA
dc.description.abstract Приведена детализированная геодинамическая модель литосферы района украинской антарк-тической станции“Академик Вернадский”, построенная на основе обработки результатов GPS-наблюдений и геолого-геофизических данных, полученных в рамках работ 8-й и 10-й украинских антарк-тических экспедиций. Выделены локальные и региональные геодинамические компоненты влияния на тектонику исследуемой территории. uk_UA
dc.description.abstract Detailed geodynamic model of lithosphere of Ukrainian Antarctic station “Academic Vernadskyy” area is given which is made on the basis of processing of results of GPS-measurements and the geologo-geophysical data taken during the works of 8th and 10th Ukrainian Antarctic Expeditions. The local and regional components of geodynamic influence on investigated territory tectonics are picking out. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геодинаміка
dc.subject Геодезія uk_UA
dc.title Деталізована геодинамічна модель розлому Пенола (антарктичний півострів) на основі геодезичних вимірів та геолого-геофізичних даних uk_UA
dc.title.alternative Детализированная геодинамическая модель разлома Пенола (антарктический полуостров) на основе геодезических измерений и геолоо-геофизических данных uk_UA
dc.title.alternative Detailed geodynamic model of Penol fault (antarctic peninsula) on the base of geodetic measurements and geological-geophysical data uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 528.481


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис