Показати простий запис статті

dc.contributor.author Urbanowicz, B.
dc.date.accessioned 2014-04-16T08:59:35Z
dc.date.available 2014-04-16T08:59:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Ukraina na kartach polskich podręczników historii XX wieku / B. Urbanowicz // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. пр. — Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. — Вип. 1. — С. 158-163. — Бібліогр.: 31 назв. — пол. uk_UA
dc.identifier.issn 1609-7742
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60531
dc.description.abstract Варто зауважити, що українське питання було представлене в польських підручниках ХХ століття в різних аспектах. Що стосується досліджень, польсько-українське питання було виражене по-різному в багатьох шкільних підручниках. Це значною мірою залежить від педагогічних ідей та школи догматики, що склалася в зазначеній системі освіти. uk_UA
dc.description.abstract Следует заметить, что украинский вопрос был представлен в польских учебниках ХХ века в разных аспектах. Что касается исследований, польско-украинский вопрос был выражен по-разному во многих школьных учебниках. Это в значительной степени зависит от педагогических идей и школы догматики, сложившейся в указанной системе образования. uk_UA
dc.description.abstract It is worth maintaining that Ukrainian issue was presented in the Polish textbooks in XX century in the various aspects. As it comes of research, Polish-Ukrainian issue was expressed in a different way in many school textbooks. It largely depended on pedagogical ideas and school dogmatics prevailing in the specified educational system. uk_UA
dc.language.iso pl uk_UA
dc.publisher Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Історичний архів. Наукові студії
dc.subject Вітчизняна та всесвітня історія uk_UA
dc.title Ukraina na kartach polskich podręczników historii XX wieku uk_UA
dc.title.alternative Україна на картах польських підручників історії ХХ століття uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 930(438.31)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис