Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Липинський, В.
dc.contributor.author Аксанова, Н.
dc.date.accessioned 2014-04-11T16:31:52Z
dc.date.available 2014-04-11T16:31:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки / В. Липинський, Н. Аксанова // Краєзнавство. — 2012. — № 2. — С. 126-132. — Бібліогр.: 33 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2222-5250
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60117
dc.description.abstract В статті розглянуто процес збирання професорсько-викладацьких кадрів педагогічних ВНЗ УСРР впродовж 1920 – х років, зроблено комплексний аналіз процесів та причин, що впливали на зміну його кількісного та якісного складу. Проаналізовано державну політику щодо професорсько-викладацької корпорації так званої «старої школи» та намагання заміни її новою – комуністичною професурою. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрен процесс собирания профессорско-педагогических кадров педагогических вузов УССР в течении 1920 – х годов, сделан комплексный анализ процессов и причин, которые влияли на изменение его качественного и количественного состав. Проанализирована государственная политика по отношению к профессорско-преподавательской корпорации так называемой «старой школы» и стремление замены ее новою – коммунистическою профессурой. uk_UA
dc.description.abstract The article describes how to build academic - university teaching staff vykladachskyh USSR during the 1920-ies, a comprehensive analysis of the processes and causes that infl uenced the change in its quantitative and qualitative composition. Analysis of public policy on the teaching of the corporation so-called "old school" and attempts to replace it with a new - Communist professors. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Краєзнавство
dc.subject Історія України у світлі регіональних досліджень uk_UA
dc.title Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки uk_UA
dc.title.alternative Профессорско-преподавательская корпорация педагогического образования УССР в 1920 – е годы uk_UA
dc.title.alternative Teaching Corporation Education in the USSR in 1920-ies uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 37(477) «192»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис