Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тельвак, Віт.
dc.contributor.author Тельвак, Вікт.
dc.date.accessioned 2014-04-11T15:52:03Z
dc.date.available 2014-04-11T15:52:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / Віт. Тельвак, Вікт. Тельвак // Краєзнавство. — 2012. — № 2. — С. 29-35. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2222-5250
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60110
dc.description.abstract У статті досліджено шляхи організації історико-краєзнавчої діяльності, що її проводило Історичне товариство у Львові до вибуху першої світової війни. Розкрито особливості постання регіональних осередків у Галичині. Виявлено впливи набутого організаційного досвіду на подальші шляхи організації краєзнавчої роботи. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследовано пути организации историко-краеведческой деятельности, которую проводило Историческое общество во Львове до начала Первой мировой войны. Раскрыты особенности организации региональных центров в Галиции. Выявлено влияние организационного опыта на дальнейшие пути организации краеведческой работы. uk_UA
dc.description.abstract In the article the ways of historical and local studies activity organization, carried out by Lviv Historical Society before the explosion of the WW I are investigated. The peculiarities of the regional societies formation in Galicia has been revealed as well as the ways of infl uence of the acquired organizational experience on the further organization of the local studies activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Краєзнавство
dc.subject Літопис українського краєзнавства uk_UA
dc.title Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття uk_UA
dc.title.alternative Польское историческое общество и развитие краеведения в Галиции в конце ХІХ – в начале ХХ века uk_UA
dc.title.alternative Polish Historical Society and Local Studies in Galicia at the end of the ХІХ th - in the beginning of the ХХ th century uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 930.2 (4-11) "19" : 929


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис