Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кульбабська, О.
dc.date.accessioned 2010-02-15T10:57:46Z
dc.date.available 2010-02-15T10:57:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві / О. Кульбабська // Українська мова. — 2009. — № 1. — С. 61-73. — Бібліогр.: 40 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1682-3540
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/6004
dc.description.abstract У статті з’ясовано лінгвістичний статус категорії предикації в науковій парадигмі. Розглянуто різні методи, підходи до аналізу категорійної структури речення. Зроблено висновок про те, що логічний суб’єкт / предикат, психологічний суб’єкт / предикат, дане / нове становлять те саме явище, розглянуте в різних ракурсах. Поєднання декількох аспектів у вивченні предикації дає змогу теоретично і практично осмислити такі актуальні проблеми сучасного мовознавства, як питання про класифікацію простих речень, синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень, взаємозв’язків речення і тексту. uk_UA
dc.description.abstract The linguistic status of the category of predication are found out in the article. Different methods, approaches for the analyze of structure of sentence are considered in the work. Some conclusion are made: the logical subject / predicate, the psychological subject / predicate, known / new are one the same categories, but found out in different aspects. The connection of some aspects in studying of predication gives opportunities for theoretical and practical decision such actual problems in modern linguistics: question about classification of simple sentence, syntactic connection and semantics-syntactic relation the connection between sentence and text. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут української мови НАН України uk_UA
dc.subject Дослідження uk_UA
dc.title Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві uk_UA
dc.title.alternative Modern interpretations of the category of predication in linguistics uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 811.161.2’36


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис