Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Літологічні комплекси нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рябуха, А.В.
dc.date.accessioned 2014-04-08T06:52:52Z
dc.date.available 2014-04-08T06:52:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Літологічні комплекси нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря / А.В. Рябуха // Зб. наук. пр. Інституту геологічних наук НАН України. — 2010. — Вип. 3. — С. 193-198. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0025
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59403
dc.description.abstract На основі літологічних досліджень фактичного матеріалу була встановлена велика різноманітність осадових порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря. За результатами літолого-фаціального аналізу, були виділені чотири літологічні комплекси з трьох серій. Найбільше поширення отримала аргілітова серія, підпорядкований характер мають псамітова серія та змішана псаміто-карбонатно-аргілітова серія. uk_UA
dc.description.abstract На основании литологических исследований фактического материала было установлено большое разнообразие осадочных пород нижнего мела северо-западного шельфа Черного моря. Используя литолого-фациальный анализ, были выделены четыре литологических комплекса из трёх серий. Наибольшее распространение получила аргиллитовая серия, подчиненный характер носят псаммитовая серия и смешанная псаммито-карбонатно-аргиллитовая серия. uk_UA
dc.description.abstract Based on lithological research of factual data it was determined considerable variety of the Lower Cretaceous sedimentary rocks of the north-western Black Sea shelf. Using the litho-facial analysis, there were identified four lithological complexes of three series. Argillaceous series have the largest distribution, psammitic series and composite psammitic-carbonate-argillaceous series have subordinate disposition. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геологічних наук НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
dc.subject Проблеми сучасного осадконакопичення та геоекології uk_UA
dc.title Літологічні комплекси нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря uk_UA
dc.title.alternative Lithological complexes of the lower cretaceous of north-western Black Sea shelf uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc (552.143:551.763.1):551.351.2](262.5-16)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис