Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування методики констант рівноваги реакцій для визначення глибин утворення природних газів (на прикладі газових родовищ України)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Любчак, О.
dc.contributor.author Хоха, Ю.
dc.contributor.author Храмов, В.
dc.date.accessioned 2014-04-07T16:40:09Z
dc.date.available 2014-04-07T16:40:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Застосування методики констант рівноваги реакцій для визначення глибин утворення природних газів (на прикладі газових родовищ України) / О. Любчак, Ю. Хоха, В. Храмов // Геологія і геохімія горючих копалин. — 2010. — № 1 (150). — С. 21-34. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0869-0774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59340
dc.description.abstract Розглянуто термодинамічні методи визначення складу будь-якої рівноважної системи за температурою та тиском. Наведено обмеження кожного з них. Запропоновано методику розрахунку глибини утворення природного газу за його хімічним складом. Розгорнуто висвітлені основні етапи виконання розрахунку на прикладі продуктивного горизонту А-8 Машівського газоконденсатного родовища Машівсько-Шебелинського району Східного нафтогазового регіону. Перший етап полягає в оцінці вхідних даних і за необхідності їхній корекції. Другий – це проведення розрахунків з отриманням єдино можливого співвідношення мольних часток компонентів системи для заданих елементного складу, тиску та температури. Третій – інтерпретація отриманих даних. Результатом є середні значення глибини утворення природного газу заданого складу. Наведено результати розрахунку для 73 родовищ (237 горизонтів), розташованих у Східному, Західному і Південному регіонах України. Встановлено, що для Східного регіону інтервал утворення природного газу становить від 40 до 137, Західного – від 12,3 до 161,5 і Південного – 27–181 км. uk_UA
dc.description.abstract Thermodynamic methods for content determination were assessed through critical analysis based on temperature and pressure. Methods for determination of the depth of generation of natural gases using the technique of equilibrium constants of independent reaction, that are founded on created semi-empirical equation of state, were proposed. Stages of the work execution were widely elucidated on the pattern of the productive horizon A-8 of the Mashivka gas-condensate field, the Mashivka-Shebelinka region, eastern oil-gas region. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геологія і геохімія горючих копалин
dc.subject Геологія горючих копалин uk_UA
dc.title Застосування методики констант рівноваги реакцій для визначення глибин утворення природних газів (на прикладі газових родовищ України) uk_UA
dc.title.alternative Application of methods of equilibrium constants of reactions for determination of depth of evolution of natural gases (on the pattern of the gas fields of the Ukraine) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 553.061.12/.17+550.4:519.2+550.43


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис