Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Деградація – алгоритм пострадянських перетворень і його вплив на глобальну систему міжнародних відносин

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зажигаєв, Б.В.
dc.date.accessioned 2014-04-07T06:23:52Z
dc.date.available 2014-04-07T06:23:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Деградація – алгоритм пострадянських перетворень і його вплив на глобальну систему міжнародних відносин / Б.В. Зажигаєв // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. — К.: КиМУ, 2012. — Вип. 4. — С. 6-38. — Бібліогр.: 39 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-5719
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59188
dc.description.abstract У статті аналізуються політичні перетворення на території пострадянських держав і їх вплив на глобальну систему міжнародних відносин. Автор визначає як головний алгоритм перетворень деградацію. Автор переконливо доводить, що деградація держави і суспільства – явище всеосяжне, виділяє його головні складники у внутрішній політиці та вплив на глобальну систему міжнародних відносин. uk_UA
dc.description.abstract В статье анализируются политические преобразования на территории постсоветских государств и их влияние на глобальную систему международных отношений. Автор определяет в качестве главного алгоритма преобразований деградацию. Автор убедительно доказывает, что деградация государства и общества – явление всеобъемлющее, выделяет его главные составляющие во внутренней политике и влияние на глобальную систему международных отношений. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the political transformation in the post-Soviet states and its influence on the global system of international relations. The author defines degradation as the main algorithm of the transformation. The author convincingly argues that the degradation of the state and society is a comprehensive phenomenon and highlights its main components in domestic policy and the impact on the global system of international relations. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми міжнародних відносин
dc.subject Сучасні міжнародні відносини uk_UA
dc.title Деградація – алгоритм пострадянських перетворень і його вплив на глобальну систему міжнародних відносин uk_UA
dc.title.alternative Деградация – алгоритм постсоветских преобразований и его влияние на глобальную систему международных отношений uk_UA
dc.title.alternative Degradation – the algorithm of the post-Soviet transformations and its impact on the global system of international relations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.422.6:327](4-11)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис