Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аспекти формування тестів для контролю знань в системі адаптивного навчання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кравченко, О.В.
dc.contributor.author Плакасова, Ж.М.
dc.date.accessioned 2014-03-29T11:38:50Z
dc.date.available 2014-03-29T11:38:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Аспекти формування тестів для контролю знань в системі адаптивного навчання / О.В. Кравченко, Ж.М. Плакасова // Штучний інтелект. — 2010. — № 4. — С. 576-583. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-5359
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58662
dc.description.abstract У статті досліджено системи навчання, які дозволяють проводити попередню оцінку знань і враховувати індивідуальні підходи до об’єкта навчання. Досліджено моделі і методи адаптивного контролю знань, наведено основні принципи побудови сучасної системи тестування, самотестування і самопідготовки. Запропоновано модель адаптивного навчання, яка вміщує програму формування тестів на основі принципу модульного контролю знань. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы системы обучения, которые позволяют проводить предварительную оценку знаний и учитывать индивидуальные подходы к обучаемому. Исследованы модели и методы адаптивного контроля знаний. Приведены основные принципы построения современной системы тестирования, самотестирования и самоподготовки. Предложена модель адаптивного обучения, которая содержит программу формирования тестов на основе принципа модульного контроля знаний. uk_UA
dc.description.abstract The systems of education, which allow to held a preliminary assessment of knowledge and to take into account the approaches of are studied are studied. The models and methods of adaptive control of knowledge are researched. The basic principles of building a modern system of testing, self-testing and self-study are given. A model of adaptive teachiny, which contains the program’s formation tests, is based on the principle of modular control of knowledge. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Штучний інтелект
dc.subject Обучающие и экспертные системы uk_UA
dc.title Аспекти формування тестів для контролю знань в системі адаптивного навчання uk_UA
dc.title.alternative Аспекты формирования тестов для контроля знаний в системе адаптивного обучения uk_UA
dc.title.alternative Aspects of the Formation Tests of Knowledge Control in a System of Adaptive Teaching uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.89


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис