Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Стрижак, О.Є.
dc.date.accessioned 2014-03-12T06:47:53Z
dc.date.available 2014-03-12T06:47:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта / О.Є. Стрижак // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2013. — Вип. 13. — С. 114-134. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0062
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57603
dc.description.abstract У статті розглянуті питання щодо використання знання-орієнтовних систем для забезпечення діяльності експерта-аналітика, який аналізує велику кількість неструктурованих, розподілених у мережному середовищі інформаційних масивів. Розглядаються інструменти та методики їх використання при дослідженні певної кількості неструктурованих інформаційних масивів. Пропонується онтологічний підхід, на основі якого формуються тематичні тезауруси при автоматизованому перегляді неструктурованих інформаційних масивів. Надається приклад застосування методики формування тезауруса з використанням системи ТОДОС. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены вопросы использования знания-ориентированных систем для обеспечения деятельности эксперта-аналитика, который анализирует большое количество неструктурированных, распределенных в сетевой среде информационных массивов. Рассматриваются инструменты и методики их использования при исследовании определенного количества неструктурированных информационных массивов. Предлагается онтологический подход, на основе которого формируются тематические тезаурусы при автоматизированном просмотре неструктурированных информационных массивов. Предоставляется пример применения методики формирования тезауруса с использованием системы ТОДОС. uk_UA
dc.description.abstract This paper consider the use of knowledge-oriented systems for the support of an expert analyst that analyzes a large number of unstructured distributed network environment information files. We consider the tools and techniques they use when examining a number of unstructured information files. Ontological approach is proposed, based on which emerging thematic thesauri for automatic browsing of unstructured information files. Small example of a method of forming a thesaurus using a system TODOS. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Екологічна безпека та природокористування
dc.subject Інформаційні ресурси та системи uk_UA
dc.title Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта uk_UA
dc.title.alternative Знания-ориентированные системы поддержки деятельности эксперта-аналитика uk_UA
dc.title.alternative Knowledge-oriented systems for the support of an expert analyst uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 502+504.06+528.001


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис