Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Исследование влияния ветрового воздействия на течения и распространение примеси в Азовском море

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Иванов, В.А.
dc.contributor.author Фомин, В.В.
dc.contributor.author Черкесов, Л.В.
dc.contributor.author Шульга, Т.Я.
dc.date.accessioned 2014-02-23T13:05:04Z
dc.date.available 2014-02-23T13:05:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Исследование влияния ветрового воздействия на течения и распространение примеси в Азовском море / В.А. Иванов, В.В. Фомин, Л.В. Черкесов, Т.Я. Шульга // Морской гидрофизический журнал. — 2010. — № 3. — С. 15-28. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7584
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/56745
dc.description.abstract В работе с использованием трехмерной нелинейной математической модели изучаются сгонно-нагонные явления и течения в Азовском море, вызываемые переменным ветром при наличии стационарных течений. Исследованы особенности трансформации примеси в акватории Азовского моря при совместном действии стационарного и нестационарного ветров. На основании результатов численных расчетов сделаны выводы о зависимости времени рассеяния загрязнений от скорости ветра и расположения районов загрязнений. Показано, что переменный ветер приводит к существенному увеличению отклонений уровня моря и площади распространения загрязнения по сравнению с воздействием только стационарных течений. uk_UA
dc.description.abstract У роботі з використанням тривимірної нелінійної математичної моделі вивчаються явища згону-нагону і течії в Азовському морі, спричинені змінним вітром за наявності стаціонарних течій. Досліджені особливості трансформації домішки в акваторії Азовського моря при сумісній дії стаціонарного і нестаціонарного вітру. На підставі результатів чисельних розрахунків зроблені висновки про залежність часу розсіяння забруднень від швидкості вітру і розташування районів забруднень. Показано, що змінний вітер призводить до істотного збільшення відхилень рівня моря і площі розповсюдження забруднення в порівнянні з дією тільки стаціонарних течій. uk_UA
dc.description.abstract Surge phenomena and currents in the Azov Sea induced by variable wind in the presence of stationary currents are studied using three-dimensional non-linear mathematical model. Features of impurity transformation in the Azov Sea caused by time-variable wind are investigated. The results of numerical calculations permit to draw the conclusions on dependence of time of pollution dissipation upon wind speed and location of the polluted areas. It is shown that variable wind lead to significant increase of the sea level variation and growth of pollution propagation as compared to the effect of stationary currents only. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Морський гідрофізичний інститут НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Морской гидрофизический журнал
dc.subject Термогидродинамика океана uk_UA
dc.title Исследование влияния ветрового воздействия на течения и распространение примеси в Азовском море uk_UA
dc.title.alternative Дослідження впливу вітрової дії на течії і розповсюдження домішки в Азовському морі uk_UA
dc.title.alternative Investigation of wind influence on currents and impurity propagation in the Sea of Azov uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 532.59


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис