Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевчук, В.О.
dc.contributor.author Мунько, М.М.
dc.date.accessioned 2010-01-22T12:11:44Z
dc.date.available 2010-01-22T12:11:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект / В.О. Шевчук, М.М. Мунько // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 45-53. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0905
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5467
dc.description.abstract Проаналізовано проблему рівноваги попиту і пропозиції та існуючі диспропорції на регіональних споживчих ринках України. Здійснено групування регіонів за показниками розвитку внутрішніх споживчих ринків методом кластерного аналізу. Емпірично досліджено функціональні залежності між роздрібним товарооборотом, промисловим виробництвом та імпортом окремих регіонів. uk_UA
dc.description.abstract Проанализированы проблема равновесия спроса и предложения, а также имеющиеся диспропорции на региональных потребительских рынках Украины. Осуществлено группирование регионов по показателям развития внутренних потребительских рынков методом кластерного анализа. Эмпирически исследованы функциональные зависимости между розничным товарооборотом, промышленным производством и импортом отдельных регионов. uk_UA
dc.description.abstract The problem of equilibrium of demand and supply and existing disproportions on the regional consumer markets of Ukraine have been analyzed. Grouping of the regions has been carried out according to the indexes of development of internal consumer markets by the method of cluster analysis. The functional dependences between retail commodity turnover, industrial production and import of separate regions have been studied empirically. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут регіональних досліджень НАН України uk_UA
dc.subject Проблеми територіального розвитку uk_UA
dc.title Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект uk_UA
dc.title.alternative Диспропорции и проблемы развития внутреннего потребительского рынка: региональный аспект uk_UA
dc.title.alternative Disproportions and Problems of Internal Consumer Market Development: Regional Aspect uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.567.21.4:330.3:332.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис