Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Реверчук, Н.Й.
dc.contributor.author Ковалюк, А.О.
dc.date.accessioned 2010-01-22T12:09:36Z
dc.date.available 2010-01-22T12:09:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н.Й. Реверчук, А.О. Ковалюк // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 87-96. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0905
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5463
dc.description.abstract Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах глобалізаційної економіки. Важливим є застосування історичного системно-структурного і системно-функціонального методів дослідження під час вивчення причин виникнення банківських криз у період останніх двох століть. uk_UA
dc.description.abstract Раскрываются значения банковского сектора в экономической системе государства, причины возникновения банковских кризисов, их теоретические принципы, признаки и классификации, главные методы их формирования, а также начерчены пути преодоления этих кризисов в процессах глобализационной экономики. Важным является применение исторического системно-структурного и системно-функционального методов исследования при изучении причин возникновения банковских кризисов в период последних двух веков. uk_UA
dc.description.abstract Раскрываются значения банковского сектора в экономической системе государства, причины возникновения банковских кризисов, их теоретические принципы, признаки и классификации, главные методы их формирования, а также начерчены пути преодоления этих кризисов в процессах глобализационной экономики. Важным является применение исторического системно-структурного и системно-функционального методов исследования при изучении причин возникновения банковских кризисов в период последних двух веков. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут регіональних досліджень НАН України uk_UA
dc.subject Фінанси і банківська справа uk_UA
dc.title Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання uk_UA
dc.title.alternative Банковские кризисы: сущность, признаки, виды и методы их преодоления uk_UA
dc.title.alternative Crises: Essence, Characteristics, Aspects and the Ways of Overcoming uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.71:338.124.4:330.31


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис