Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

CFD моделирование загрязнения моря при сбросе шахтных вод

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Беляев, Н.Н.
dc.contributor.author Кириченко, П.С.
dc.date.accessioned 2014-01-30T23:31:37Z
dc.date.available 2014-01-30T23:31:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation CFD моделирование загрязнения моря при сбросе шахтных вод / Н.Н. Беляев, П.С. Кириченко // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2012. — Вип. 104. — С. 259-263. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-4556
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54274
dc.description.abstract На базі розробленої CFD моделі виконано розрахунок забруднення акваторії моря при скиді шахтних вод. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективнодифузійного переносу домішки та моделі потенційного руху. Наводяться результати обчислювального експерименту. uk_UA
dc.description.abstract A CFD model was developed to calculate the sea pollution in the case of the mine waters discharge. The model is based on the numerical integration of the K-gradient transport model and the model of the potential flow. The results of numerical experiment are presented. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геотехническая механика
dc.title CFD моделирование загрязнения моря при сбросе шахтных вод uk_UA
dc.title.alternative CFD modelling of the sea pollution in the case of the mine waters discharge uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 625.35


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис