Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сакун, О.В.
dc.contributor.author Марущенко, В.В.
dc.contributor.author Коваленко, І.Ф.
dc.contributor.author Сіренко, А.Ю.
dc.contributor.author Висеканцев, І.П.
dc.contributor.author Давидова, О.В.
dc.contributor.author Гордієнко, О.І.
dc.date.accessioned 2010-01-18T14:40:44Z
dc.date.available 2010-01-18T14:40:44Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів / О.В. Сакун, В.В. Марущенко, І.Ф. Коваленко, А.Ю. Сіренко, І.П. Висеканцев, О.В. Давидова, О.І. Гордієнко // Пробл. криобиологии. — 2009. — T. 19, № 1. — С. 41-48. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7673
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5392
dc.description.abstract Визначені біофізичні параметри клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae: осмотично неактивний об’єм, коефіцієнт фільтрації в середовищах з кріопротекторами (гліцерин, 1,2-пропандіол та диметилсульфоксид) та коефіцієнти проникності для цих кріопротекторів при температурах 25 та 10°С. Для визначення вказаних параметрів використовували удосконалені рівняння масопереносу крізь мембрани клітин, отримані у наближенні лінійної термодинаміки необоротних процесів. Розраховані величини енергії активації проникання молекул води та кріопротекторів крізь клітинні мембрани. uk_UA
dc.description.abstract Определены биофизические параметры клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae: осмотически неактивный объем, коэффициент фильтрации в средах с криопротекторами (глицерин, 1,2-пропандиол, диметилсульфоксид) и коэффициенты проницаемости для этих криопротекторов при температурах 25 и 10°С. Для определения указанных параметров использовали усовершенствованные уравнения массопереноса через мембраны клеток, полученные в приближении линейной термодинамики необратимых процессов. Рассчитаны величины энергии активации проникновения молекул воды и криопротекторов через клеточные мембраны. uk_UA
dc.description.abstract The biophysical parameters of yeast cell Saccharomyces cerevisiae, osmotically inactive volume, filtration coefficients in the cryoprotectant containing media and permeability coefficients for the cryoprotectants glycerol, 1,2-propane diol, dimethyl sulfoxide, were determined at the temperatures of 25 and 10°C. For determination of the parameters the improved equations of mass transfer via cell membranes were used. The equations are based on the approach of linear thermodynamics of irreversible processes. The values of activation energy of water and cryoprotectants molecules penetration via cell membranes were calculated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України uk_UA
dc.subject Теоретическая и экспериментальная криобиология uk_UA
dc.title Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів uk_UA
dc.title.alternative Temperature Effect on Membrane Permeability Coefficients of Yeast-Like Fungi Saccharomyces cerevisiae for Water and Cryoprotectants uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 57.043:577.352.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис