Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізм визначення ефективності підтримки виробничої потужності промислового підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кучер, В.А.
dc.date.accessioned 2010-01-12T12:35:31Z
dc.date.available 2010-01-12T12:35:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Механізм визначення ефективності підтримки виробничої потужності промислового підприємства / В.А. Кучер // Економіка та право. — 2009. — № 2. — С. 87-93. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681-6277
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5160
dc.description.abstract Виконано статистичний аналіз об’єму виробництва на крупному промисловому підприємстві. Представлено механізм прогнозування об’єму виробництва на основі обліку чинників, які роблять на нього найістотніший вплив. Досліджено кореляційні зв’язки й отримана модель прогнозування, яка заснована на економічних і технічних показниках роботи підприємства. Обґрунтовано адекватність отриманої моделі. uk_UA
dc.description.abstract Выполнен статистический анализ объем производства на крупном промышленном предприятии. Представлен механизм прогнозирования объема производства на основе учета факторов, которые оказывает на него наиболее существенное влияние. Исследованы корреляционные связи и получена модель прогнозирования, основанная на экономических и технических показателях работы предприятия. Обоснована адекватность полученной модели. uk_UA
dc.description.abstract A statistical analysis of production output at the large industrial enterprise was done. The mechanism for forecasting production output is presented. It takes into account the factors which have the most sufficient effect on it. Correlation relations have been studied and the forecasting model was built based on enterprise’s economic and technical indicators. The adequacy of the model received was grounded. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіко-правових досліджень НАН України uk_UA
dc.subject Проблеми управління виробництвом uk_UA
dc.title Механізм визначення ефективності підтримки виробничої потужності промислового підприємства uk_UA
dc.title.alternative Механизм определения эффективности поддержки производственной мощности промышленного предприятия uk_UA
dc.title.alternative A mechanism for determining effectiveness of production capacity maintenance at an industrial enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 624.191.5: 338.27


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис