Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблеми пост-кіотської угоди і зміни в законодавстві відносно стратегії зниження рівня викидів парникових газів в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рябич, О.М.
dc.date.accessioned 2010-01-11T14:15:25Z
dc.date.available 2010-01-11T14:15:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Проблеми пост-кіотської угоди і зміни в законодавстві відносно стратегії зниження рівня викидів парникових газів в Україні / О.М. Рябич // Економіка та право. — 2009. — № 1. — С. 127-131. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681-6277
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5144
dc.description.abstract Досліджено проблеми переговорного процесу з формування міжнародної угоди взаємодій із проблеми зміни клімату після 2012 р. Проведено аналіз останніх змін у законодавстві відносно стратегії зниження рівня викидів парникових газів в Україні. Запропоновано підхід до формування національної системи регулювання викидів парникових газів в умовах фінансової та економічної кризи в Україні. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы проблемы переговорного процесса по выработке международного соглашения взаимодействий по проблеме изменения климата после 2012 г. Проведен анализ последних изменений в законодательстве относительно стратегии снижения уровня выбросов парниковых газов в Украине. Предложен подход к формированию национальной системы регулирования выбросов парниковых газов в условиях финансового и экономического кризиса в Украине. uk_UA
dc.description.abstract Negotiating process problems on drawing up of the international agreement on interactions because of the climate change after 2012 are investigated. The analysis of latest changes in the legislation on the strategy of reduction of the level of hotbed gases emission in Ukraine has been conducted. The approach to formation of the national system for regulation of hotbed gases emission under financial and economic crisis in Ukraine is offered. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіко-правових досліджень НАН України uk_UA
dc.subject Економіко-правові проблеми рекреаційної діяльності uk_UA
dc.title Проблеми пост-кіотської угоди і зміни в законодавстві відносно стратегії зниження рівня викидів парникових газів в Україні uk_UA
dc.title.alternative Проблемы пост-киотского соглашения и изменения в законодательстве относительно стратегии снижения уровня выбросов парниковых газов в Украине uk_UA
dc.title.alternative Problems of post-Kyoto agreement changes in the legislation connected with strategy of reduction of the level of hotbed gases emission in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.012.32:504


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис