Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ivashchenko, V.L.
dc.contributor.author Turovska, L.V.
dc.contributor.author Kazymyrova, I.A.
dc.contributor.author Yatsenko, N.O.
dc.date.accessioned 2013-11-20T22:06:24Z
dc.date.available 2013-11-20T22:06:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation General slavic terminology: main trends of study / V.L. Ivashchenko, L.V. Turovska, I.A. Kazymyrova, N.O. Yatsenko // Термінологічний вісник : Зб. наук. пр. — К.: ІУМ НАНУ, 2013.— Вип 2 (1). — С. 21-37. — Бібліогр.: 45 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-8807
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/51253
dc.description.abstract The paper attempts to analyze main paradigm, aspectual, cross-paradigm, cross-aspectual and cross-disciplinary trends of study of the general Slavic terminology development in the late XX – early XXI centuries. Fundamental papers of Russian, Ukrainian, Belorussian, Polish, Czech, Bulgarian, Slovakian and Slovenian scholars are systematized according to the existing trends in the field of terminology. uk_UA
dc.description.abstract Зроблено спробу проаналізувати основні парадигмальні, аспектуальні, кроспарадигмальні, крос-аспектуальні та крос-дисциплінарні дослідницькі напрями розвитку загального слов’янського термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття. Відповідно до напрямів систематизовано фундаментальні праці російських, українських, білоруських, польських, чеських, болгарських, словацьких, словенських дослідників у царині термінознавства. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Термінологічний вісник
dc.subject Теорія та історія термінознавства uk_UA
dc.title General slavic terminology: main trends of study uk_UA
dc.title.alternative Загальне слов ’янське термінознавство: основні напрями досліджень uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 811’ 161.2+81’373:001.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис