Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Причини виникнення концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ляшук, Н.А.
dc.date.accessioned 2013-11-18T23:09:06Z
dc.date.available 2013-11-18T23:09:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Причини виникнення концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів / Н.А. Ляшук // Термінологічний вісник : Зб. наук. пр. — К.: ІУМ НАНУ, 2011.— Вип 1. — С. 101-119. — Бібліогр.: 59 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-8807
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/51167
dc.description.abstract У статті окреслено механізми формування явища концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів та проілюстровано їх на прикладах. Здійснено порівняльний аналіз дефініцій лінгвістичних термінів, засвідчених у лексикографічних джерелах та в метамовленні вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. uk_UA
dc.description.abstract The article describes the mechanisms of conceptual polysemy’s formation of linguistic terms and illustrates it with examples. The comparative analysis of linguistic term’s definitions, certified in the lexicographical sources and metaspeech of native and foreign linguists was made. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Термінологічний вісник
dc.subject Галузеве термінознавство uk_UA
dc.title Причини виникнення концептуальної багатозначності лінгвістичних термінів uk_UA
dc.title.alternative The causes of rising of linguistic term’s conceptual polysemy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 161.2.81’373.46:81’23


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис