Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Системный подход к построению регрессионной модели по временным рядам

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бидюк, П.И.
dc.contributor.author Баклан, И.В.
dc.contributor.author Рифа, В.Н.
dc.date.accessioned 2013-10-07T22:25:39Z
dc.date.available 2013-10-07T22:25:39Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Системный подход к построению регрессионной модели по временным рядам / П.И. Бидюк, И.В. Баклан, В.Н. Рифа // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2002. — № 3. — С. 114-131. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50236
dc.description.abstract Описывается модифицированный подход к построению математических моделей разнообразных процессов. Сформулированы понятия структуры модели, которая разрешает выбрать надлежащую структуру модели в процессе ее построения. Описанный подход был успешно испытан на ряде примеров построения эконометрических моделей. uk_UA
dc.description.abstract Пропонується модифікований підхід до побудови математичних моделей різноманітних процесів. Сформульовано поняття структури моделі, що дозволяє вибрати належну структуру моделі в процесі її побудови. Пропонується розділити процес побудови моделі на наступні п’ять етапів: аналіз процесу, встановлення факту присутності нелінійностей, вибір структур моделей-кандидатів, вибір методу оцінювання параметрів та оцінювання параметрів вибраних кандидатів та вибір кращої моделі за допомогою множини статистичних параметрів. Запропонований підхід був успішно випробуваний на ряді прикладів побудови економетричних моделей. uk_UA
dc.description.abstract A modified approach to mathematical models building of various processes using time series is proposed. The notion of model structure that allows to properly select a specific structure in the process of model construction is formulated. It is proposed to split the process of model construction in the following five steps: process analysis, detection of non-linearity, selection of model structure for possible candidates, selection of parameter estimation methods and estimation of the candidates, and selection of the best fit model using a set of statistics. The approach proposed has been tested successfully on a set of examples of econometric model building. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем uk_UA
dc.title Системный подход к построению регрессионной модели по временным рядам uk_UA
dc.title.alternative Системний підхід до побудови регресійної моделі на часових рядах uk_UA
dc.title.alternative System approach to construction of regression models on time series uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 62-50


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис