Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Решение задач многокритериальной оптимизации с использованием генетических алгоритмов

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сетлак, Г.
dc.date.accessioned 2013-10-07T22:12:39Z
dc.date.available 2013-10-07T22:12:39Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Решение задач многокритериальной оптимизации с использованием генетических алгоритмов / Г. Сетлак // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2002. — № 3. — С. 32-42. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50231
dc.description.abstract В данной работе представлены существующие подходы и методы применения генетических алгоритмов для решения задач многокритериальной оптимизации. Предложены математическая модель и алгоритмы решения многокритериальной задачи выбора стратегии развития производственной системы. Представлены также результаты применения для решения этой задачи метода присваивания рангов Голдберга и гибридного генетического алгоритма. uk_UA
dc.description.abstract Представлені існуючи підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для рішення залач багатокритеріальної оптимізації. Запропоновано математичну модель і алгоритми розв’язку багатокритеріальної задачі вибору стратегії розвитку виробничої системи. Навелено результати застосування для розв’язку цієї задачі методу надання рангів Голдберга і гібридного генетичного алгоритму. uk_UA
dc.description.abstract This paper describes the existing approaches and methods of application of genetic algorithms for multiobjective optimization. The mathematical model and algorithms for solving multiobjective optimization problems in management have been proposed. Experimental results of application of the hybrid genetic algorithms for solving combinatorial optimization problems have been presented. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах uk_UA
dc.title Решение задач многокритериальной оптимизации с использованием генетических алгоритмов uk_UA
dc.title.alternative Розв’язок задач багатокритеріальної оптимізації з використанням генетичних алгоритмів uk_UA
dc.title.alternative Solution of multiobjective optimization problems using genetic algorithms uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 683.519


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис