Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сценарний аналіз як системна методологія передбачення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Згуровський, М.З.
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:06:06Z
dc.date.available 2013-10-06T22:06:06Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Сценарний аналіз як системна методологія передбачення / М.З. Згуровський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2002. — № 1. — С. 7-38. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50211
dc.description.abstract Розглянуто новий підхід до побудови сценаріїв майбутніх подій у різних сферах людської діяльності із застосуванням методології якісного та системного аналізу. Такий підхід застосовано до побудови сценаріїв інноваційного розвитку великих підприємств, окремих галузей промисловості та розроблення технологічної політики суспільства. Наведено найефективніші методи якісного аналізу та рекомендації щодо їх практичного використання. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается новый подход к построению сценариев будущих событий в разных сферах человеческой деятельности с применением методологии качественного и системного анализа. Такой подход применяется к построению сценариев инновационного развития больших предприятий, отдельных отраслей промышленности и разработки технологической политики общества. Приведены самые эффективные методы качественного анализа и рекомендации к их практическому применению. uk_UA
dc.description.abstract The new approach to creating scenarios of the future events in the different spheres of the human activity with using methodogy of quality and system analysis is discussed. Such approach is used to creating big scenarios of the innovatory development of the big enterprises, separate branches of industry and development of the society technology polities. The most effective methods of the quality analysis and recommendations to their practical using are adduced. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень uk_UA
dc.title Сценарний аналіз як системна методологія передбачення uk_UA
dc.title.alternative Сценарный анализ как системная методология предвидения uk_UA
dc.title.alternative Scenarious analysis as system methodology of prevision uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.711.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис