Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зражевський, О.Г.
dc.date.accessioned 2013-09-24T21:03:24Z
dc.date.available 2013-09-24T21:03:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів / О.Г. Зражевський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 1. — С. 123-142. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49694
dc.description.abstract Запропоновано методи щодо прогнозування фінансових часових рядів, на які накладаються зовнішні вимоги, представлено алгоритм послідовної побудови лінійних регресійних рівнянь із різними наборами регресорів. Для виконання деяких зовнішніх вимог сформульовано задачу лінійної оптимізації. Алгоритм застосовано щодо прогнозування часових рядів, що відображають вимоги банків за кредитами, наданими суб’єктам господарювання за 2007 рік. uk_UA
dc.description.abstract Разработаны методы прогнозирования финансовых временных рядов, на которые накладываются внешние условия; предложено алгоритм последовательного построения линейных регрессионных уравнений с разными наборами регрессоров. Сформулирована задача линейной оптимизации для выполнения набора внешних требований. Алгоритм использован для прогнозирования временных рядов, отображающих требования банков по кредитам, предоставленным юридическим лицам за 2007 год. uk_UA
dc.description.abstract Methods for prediction of the financial time series with external conditions are developed. An algorithm of step-by-step construction of linear regression equations with different combinations of repressors is offered. The linear optimization problem is applied to meet the external conditions. The algorithm is used for long-term prediction of the time series according to the requirements of Ukrainian banks on juristic persons credits in 2007. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем uk_UA
dc.title Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів uk_UA
dc.title.alternative Методы построения моделей для долгосрочного прогнозирования финансовых временных рядов uk_UA
dc.title.alternative Methods for building models of long-term prediction of financial time series uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519-226


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис