Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особенности организационного поведения персонала промышленных предприятий и основные направления его регулирования

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дорофеева, А.А.
dc.date.accessioned 2013-09-19T09:45:39Z
dc.date.available 2013-09-19T09:45:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Особенности организационного поведения персонала промышленных предприятий и основные направления его регулирования / Г.О. Дорофєєва // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 346-350 — Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49454
dc.description.abstract Розглянуто сучасні умови функціонування підприємств у поведінковому аспекті. Обґрунтовано необхідність управління організаційною поведінкою персоналу промислових підприємств. Запропоновано основні напрями її регулювання. Ключові слова: організаційна поведінка, персонал, промислове підприємство, управління. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены современные условия функционирования предприятий в поведенческом аспекте. Обоснована необходимость управления организационным поведением персонала промышленных предприятий. Предложены основные направления его регулирования. Ключевые слова: организационное поведение, персонал, промышленное предприятие, управление. uk_UA
dc.description.abstract The article describes the current conditions of enterprises operation in the behavioral aspect. The necessity of organizational behavior of industrial enterprise personnel is substantiated. The main directions of its regulation are proposed. Keywords: organizational behavior, personnel, industrial enterprise, management. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості uk_UA
dc.title Особенности организационного поведения персонала промышленных предприятий и основные направления его регулирования uk_UA
dc.title.alternative Особливості організаційної поведінки персоналу промислових підприємств і основні напрями її регулювання uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of organizational behavior of industrial enterprise personnel and main directions of its regulation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.012:005.95


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис