Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Драчук, Ю.З.
dc.contributor.author Кочешкова, І.М.
dc.contributor.author Трушкіна, Н.В.
dc.date.accessioned 2013-09-18T10:10:52Z
dc.date.available 2013-09-18T10:10:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості / Ю.З. Драчук, І.М. Кочешкова, Н.В. Трушкіна // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 240-248 — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49407
dc.description.abstract Досліджено сучасний стан та розглянуто проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості. Ключові слова: інституціональне забезпечення, інноваційний розвиток, вугільна промисловість. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано современное состояние и рассмотрены проблемы институционального обеспечения инновационного развития угольной промышленности. Ключевые слова: институциональное обеспечение, инновационное развитие, угольная промышленность. uk_UA
dc.description.abstract The current status and the problems of institutional support of innovative development of the coal industry areinvestigated. Keywords: institutional support, innovative development, coal industry. uk_UA
dc.description.sponsorship Статтю підготовлено в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки» (номер держреєстрації 0113U004371. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів uk_UA
dc.title Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості uk_UA
dc.title.alternative Проблемы институционального обеспечения инновационного развития угольной промышленности uk_UA
dc.title.alternative Institutional support problems of innovative deve-lopment of coal industr uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1:622.33:330.837


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис