Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розробка концепції інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Новикова, М.В.
dc.date.accessioned 2013-09-18T09:43:35Z
dc.date.available 2013-09-18T09:43:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Розробка концепції інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів / М.В. Новикова // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 186-193 — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49400
dc.description.abstract Розглянуто питання щодо розробки стратегічного плану інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів. Визначено та обґрунтовано структуру циклу формування й реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів регіону. Наведено класифікацію цілей національних систем. Ключові слова: регіональна політика, авіапромислові підприємства, територіальні авіавиробничі комплекси, інноваційно-інвестиційний розвиток територіальних авіавиробничих комплексів, авіавиробнича продукція, авіавиробнича система. uk_UA
dc.description.abstract Рассматриваются вопросы разработки стратегического плана инновационно-инвестици-он¬ного развития территориальных авиапроизводственных комплексов. Определена и обоснована структура цикла формирования и реализации стратегии инновационно-инвестиционного развития территориальных авиапроизводственных комплексов региона. Приведена классификация целей национальных систем. Ключевые слова: региональная политика, авиапроизводственные предприятия, территори-альные авиапроизводственные комплексы, инновационно-инвестиционное развитие территориальных авиапроизводственных комплексов, авиапроизводственная продукция, авиапроизводственная система. uk_UA
dc.description.abstract The problems of developing a strategic plan of innovation and investment development of the territorial aircraft manufacturing complexes are considered. The structure of the cycle of formation and implementation of strategy of innovation and investment development of territorial aircraft manufacturing units in the region is identified and grounded. The classification of purposes of national systems is given. Keywords: regional policy, aircraft manufacturing enterprises, territorial aircraft manufacturing facilities, innovation and investment development of regional aircraft manufacturing units, aircraft industry products, aircraft manufacturing system, innovation and investment development. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів uk_UA
dc.title Розробка концепції інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів uk_UA
dc.title.alternative Разработка концепции инновационно-инвестиционного развития территориальных авиапроизводственных комплексов uk_UA
dc.title.alternative Development of the concept of innovation and investment development of terrotorial aircraft manufacturing complexes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1:332.1:629.73


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис