Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дубєй, Ю.В.
dc.date.accessioned 2013-09-18T09:38:20Z
dc.date.available 2013-09-18T09:38:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств / Ю.В. Дубєй // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 268-274 — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49398
dc.description.abstract Визначено сутність відтворення оборотних активів, надано характеристику етапів їх кругообігу. Проаналізовано структуру джерел відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств порівняно з промисловими, розраховано показники, які характеризують зв'язок складу статей оборотних активів із джерелами їх фінансування, тривалість операційного циклу. Визначено потенціал прибутку як джерела відтворення оборотних активів машинобудівних і промислових підприємств. Ключові слова: оборотні активи, джерела, відтворення, кругообіг, прибуток, машинобудівне промислове підприємство. uk_UA
dc.description.abstract Определена сущность воспроизводства оборотных активов, дана характеристика этапов их кругооборота. Проанализирована структура источников воспроизводства оборотных активов машиностроительных предприятий в сравнении с промышленными. Рассчитаны показатели, характеризующие связь статей оборотных активов с источниками их финансирования, длительность операционного цикла. Определен потенциал прибыли как источник воспроизводства оборотных активов машиностроительных и промышленных предприятий. Ключевые слова: оборотные активы, источники, воспроизводство, кругооборот, прибыль, машиностроительное и промышленное предприятия. uk_UA
dc.description.abstract The essence of reproduction of circulating assets is determined; the description of the stages of their circulation is given. The structure of sources of reproduction of circulating assets of machine-building enterprises is analyzedin comparison withthe industrial ones; indexes, characterizing the connection of composition of circulating assets with the sources of their financing, and the duration of operating cycle are calculated. The potential of income as sources of reproduction of circulating assets of machine-building and industrial enterprises is determined. Keywords: circulating assets, sources, reproduction, circulation, income, machine-building enterprise, industrial enterprise. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів uk_UA
dc.title Відтворення оборотних активів машинобудівних підприємств uk_UA
dc.title.alternative Воспроизводство оборотных активов машиностроительных предприятий uk_UA
dc.title.alternative The reproduction of circulating assets of machine-building enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.31:621+338.45


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис