Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятиях

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Прокопенко, Р.В.
dc.contributor.author Дзюба, Б.П.
dc.date.accessioned 2013-09-17T15:34:29Z
dc.date.available 2013-09-17T15:34:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятиях / Р.В. Прокопенко, Б.П. Дзюба // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 87-91. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49386
dc.description.abstract Запропоновано інформаційне забезпечення оперативного податкового планування на підприємстві, що є комплексом взаємопов'язаних інструментів, які забезпечують етапи оперативного податкового планування, що дозволяє підвищити ефективність функціонування українських підприємств. Розвитком запропонованого інформаційного забезпечення можуть бути методи і механізми його практичної реалізації. Ключові слова: інформаційне забезпечення, податкове планування, оперативне планування, податки підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Предложено информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятии, представляющее собой комплекс взаимосвязанных инструментов, обеспечивающих этапы оперативного налогового планирования, что позволяет повысить эффективность функционирования украинских предприятий. Развитием предложенного информационного обеспечения могут быть методы и механизмы его практической реализации. Ключевые слова: информационное обеспечение, налоговое планирование, оперативное планирование, налоги предприятий. uk_UA
dc.description.abstract In the conditions of modern economy enterprises run into high changeability of environment, in particular, with a necessity in good time to adapt the tax plans. Enormous volumes of information that must be analyzed in the process of the tax planning require the presence of the modern informative providing that allows both facilitating the drafting of tax plans and carrying out their correction. It stipulates actuality of researches in the field of development of the informative providing of the operative tax planning at enterprises. The aim of the article is the development of chart of the informative providing of the operative tax planning at an enterprise. In the article the informative providing of the operative tax planning is offered at an enterprise. The informative providing is the complex of associate instruments that provide the stages of the operative tax planning. It allows promoting efficiency of functioning of the Ukrainian enterprises. The development of the offered informative providing can be in terms of methods and mechanisms of its practical realization. Keywords: informative providing, tax planning, operative planning, taxes of enterprises. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості uk_UA
dc.title Информационное обеспечение оперативного налогового планирования на предприятиях uk_UA
dc.title.alternative Інформаційне забезпечення оперативного податкового планування на підприємствах uk_UA
dc.title.alternative Informative providing of the operative tax planning at enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.225.61:658.513


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис