Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Повышение эффективности управления операционно-ориентированным распределением ресурсов железорудного сырья горнорудного предприятия

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Афанасьев, И.Е.
dc.date.accessioned 2013-09-17T15:24:48Z
dc.date.available 2013-09-17T15:24:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Повышение эффективности управления операционно-ориентированным распределением ресурсов железорудного сырья горнорудного предприятия / И.Е. Афанасьев // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 170-176 — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49382
dc.description.abstract Стаття присвячена моделюванню підвищення якості використання залізорудної сировини на гірничорудних підприємствах. Запропоновано операційно-орієнтований розподіл рудопотоків на стику підсистеми "кар’єр-збагачувальна фабрика". Ключові слова: запаси, рудопотік, якість сировини, економіко-математичне моделювання. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена моделированию повышения качества использования железорудного сырья на горнорудных предприятиях. Предложено операционно-ориентированное распределение рудопотоков на стыке подсистемы "карьер-обогатительная фабрика". Ключевые слова: запасы, рудопоток, качество сырья, экономико-математическое моделирование. uk_UA
dc.description.abstract The article is dedicated to modeling the quality improvement of iron ore use in the mining enterprises. The operation-oriented distribution of ore flows at the junction of the subsystem "opencast mine – ore mill" is proposed. Keywords: stocks, ore flow, raw materials quality, economic and mathematical modeling. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів uk_UA
dc.title Повышение эффективности управления операционно-ориентированным распределением ресурсов железорудного сырья горнорудного предприятия uk_UA
dc.title.alternative Підвищення ефективності управління операційно-орієнтованим розподілом ресурсів залізорудної сировини гірничорудного підприємства uk_UA
dc.title.alternative Increasing the efficiency of management of operationally-oriented resource allocation of iron ore on mining enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.94:622


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис