Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Обґрунтування напрямів дослідження ризиків по етапах реалізації інноваційного проекту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пономаренко, П.І.
dc.contributor.author Хавер, В.М.
dc.date.accessioned 2013-09-17T15:18:30Z
dc.date.available 2013-09-17T15:18:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Обґрунтування напрямів дослідження ризиків по етапах реалізації інноваційного проекту / П.І. Пономаренко, В.М. Хавер // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 116-122 — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49380
dc.description.abstract Надано результати дослідження розподілу інвестицій за етапами реалізації інноваційного проекту. Наведено приклади інноваційних проектів, на дослідженні яких побудовано шкалу розподілу фінансових інвестицій з урахуванням оцінки кожного етапу реалізації інноваційного процесу. За допомогою методики обробки статистичних даних прораховано середні показники та статистичні параметри розподілу загального фінансування за етапами інноваційного процесу. Ключові слова: інноваційний ризик, інноваційний проект, шкала розподілу, методика, статистична обробка даних. uk_UA
dc.description.abstract Показаны результаты исследования распределения инвестиций по этапам реализации инновационного проекта. Приведены примеры инновационных проектов, на исследовании которых построена шкала распределения финансовых инвестиций с учетом оценки каждого этапа реализации инновационного процесса. С помощью методики обработки статистических данных просчитаны средние показатели и статистические параметры распределения общего финансирования по этапам инновационного процесса. Ключевые слова: инновационный риск, инновационный проект, шкала распределения, методика, статистическая обработка данных. uk_UA
dc.description.abstract The article gives the results of research on the distribution of investments by the stages of an innovation project implementation. The examples of innovation projects are given, on the study of which the scale of distribution of financial investments based on the assessment of each stage of the innovation process implementationis built. Using the methods of statistical data processing themean values and statistical parameters of the distribution of total financingby the stages of the innovation process are calculated. Keywords: innovation risk, innovationproject, the scale of distribution, methods, statistical data processing. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості uk_UA
dc.title Обґрунтування напрямів дослідження ризиків по етапах реалізації інноваційного проекту uk_UA
dc.title.alternative Обоснование направлений исследования рисков по этапам реализации инновационного проекта uk_UA
dc.title.alternative The rationale for the risk areas of research stages of the innovation project uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.131.7:330.341.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис