Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оцінювання структурних змін у промисловості України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ущаповський, К.В.
dc.date.accessioned 2013-09-16T10:20:38Z
dc.date.available 2013-09-16T10:20:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Оцінювання структурних змін у промисловості України / К.В. Ущаповський // Економіка пром-сті. — 2012. — № 3-4. — С. 16-21. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49325
dc.description.abstract Визначено стратегічні напрями розвитку електроенергетики України, а також потенційні можливості та загрози зовнішнього середовища для підприємств електроенергетики; окреслено ключові галузеві фактори успіху. Виявлено основні тенденції загального зовнішнього середовища. Ключові слова: електроенергетика, стратегіч¬ні напрями, галузеві фактори, зовнішнє середовище. uk_UA
dc.description.abstract Определены стратегические направления развития электроэнергетики Украины, а также потенциальные возможности и угрозы внешней среды для предприятий электроэнергетики, изложены ключевые отраслевые факторы успеха. Выявлены основные тенденции общей внешней среды. Ключевые слова: электроэнергетика, стратегические направления, отраслевые факторы, внешняя среда. uk_UA
dc.description.abstract The strategic directions of Ukraine's power industry development and the potential opportunities and threats of the environment for the power industry enterprises are defined; the key industry success factors are outlined. The basic trends in the overall environment are detected. Keywords: power industry, strategic direction, industry factors, external environment. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Макроекономічні та регіональні проблеми розвитку промисловості uk_UA
dc.title Оцінювання структурних змін у промисловості України uk_UA
dc.title.alternative Стратегические направления развития электроэнергетики Украины uk_UA
dc.title.alternative Strategic directions of Ukraine's power industry development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 620.91+658.26(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис