Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en détail

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бездрабко, В.В.
dc.date.accessioned 2009-12-29T11:54:42Z
dc.date.available 2009-12-29T11:54:42Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en détail / В.В. Бездрабко // Укр. іст. журн. — 2009. — № 3. — С. 158-184. — Бібліогр.: 81 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-5247
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4925
dc.description.abstract У статті висвітлено основні здобутки історико-документознавчих досліджень як напряму спеціальних історичних дисциплін, проаналізовано їх зміст, проблемно-тематичні особливості, значення. Підкреслено роль студій з історичного документознавства для розвитку системи теоретичних знань про документ як історичне джерело. uk_UA
dc.description.abstract The main achievements in historic and documentary researches as a direction of special historic disciplines have been highlighted in the article, as well as their content problem and thematic peculiarities, meaning have been analyzed. The role of historic documentary studies for the development of the theoretical knowledge system about the document as a historic source has been underlined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.subject Методологія, історіографія, джерелознавство uk_UA
dc.title Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en détail uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис