Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Школа теории программирования Е.Л. Ющенко

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Перевозчикова, О.Л.
dc.date.accessioned 2013-09-13T22:10:42Z
dc.date.available 2013-09-13T22:10:42Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Школа теории программирования Е.Л. Ющенко / О.Л. Перевозчикова // Наука та наукознавство. — 2007. — № 4. — С. 114-146. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0374-3896
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49192
dc.description.abstract Обзор посвящен истории возникновения и сегодняшнему дню школы теоретического программирования, до начала нового тысячелетия (в течение 40 лет) работавшей под руководством члена-корреспондента НАН Украины Е.Л.Ющенко на базе созданного ею в 1957 году отдела автоматизации программирования Института кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины. С позиций сегодняшнего дня сделана попытка оценить работы Е.Л.Ющенко и ее ближайших соратников и особенно учеников — бывших аспирантов: докторов физ.-мат. наук, профессоров И.В.Вельбицкого, Е.М.Лаврищевой и А.И. Халилова, доктора техн. наук, профессора Г.Е.Цейтлина, чл.-кор. НАН Украины, доктора физ.-мат. наук, профессора О.Л.Перевозчиковой. uk_UA
dc.description.abstract Огляд присвячено історії виникнення і сьогоднішньому дню школи теоретичного програмування, що до початку нового тисячоліття (на протязі 40 років) працювала під керівництвом члена-кореспондента НАН України К.Л.Ющенко на базі створеного нею в 1957 році відділу автоматизації програмування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. З позицій сьогодення зроблено спробу оцінити роботи К.Л.Ющенко та її найближчих соратників та особливо учнів — колишніх аспірантів: докторів фіз.-мат. наук, професорів І.В.Вельбицького, О.М.Лаврищевої та О.І.Халілова, доктора техн. наук, професора Г.Є.Цейтліна, чл.-кор. НАН України, д-ра фіз.-мат. наук, професора О.Л.Перевозчикової. uk_UA
dc.description.abstract The review is devoted to the past and present of the school for programming theory, which until the beginning of the new millennium (for 40 years) used to function under the guidance of K.L.Yuschenko, Correspondent-Member of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine, on the basis of the department for software automation at the V.M.Glushkov Institute for Cybernetics of the NAS of Ukraine, created by this school in 1957. There’s an attempt to evaluate works by K.L.Yuschenko and her closest companions, especially disciples who were former post-graduates: I.V.Velbitsky, O.M.Lavrischeva and O.I.Khalilov, all Doctors (Phys.-Math.), Professors; G.Ye. Tseitlin, Doctor (Engineering), Professor, Correspondent-Member of the NAS of Ukraine; O.L.Perevozchikova, Doctor (Phys.-Math.), Professor. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та наукознавство
dc.subject Наукові школи uk_UA
dc.title Школа теории программирования Е.Л. Ющенко uk_UA
dc.title.alternative Школа теорії програмування К.Л. Ющенко uk_UA
dc.title.alternative K.L.Yuschenko’s School for Software Theory uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис